Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/218/20 SUBVENCIÓN AL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 2019 - MADRID Notificada UE 459.800,00 € COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 01/12/2020
AE/CNMC/217/20 SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN FORMA DE SUBVENCIONES SALARIALES DIRIGIDAS A EMPRESAS RADICADAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Exenta UE 16.600.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 30/11/2020
AE/CNMC/216/20 SUBVENCIONES PARA LAS UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. ASTURIAS Exenta UE 600.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 30/11/2020
AE/CNMC/215/20 AYUDAS PARA INVERSIONES SOSTENIBLES DEL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN VINCULADAS A LA IMPLANTACIÓN DE UNA PLANTA DE BATERÍAS ELÉCTRICAS. COM VALENCIANA Exenta UE 5.200.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 30/11/2020
AE/CNMC/214/20 AYUDAS AD HOC INVERSIONES SOSTENIBLES Y FAVORECEDORAS DEL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL DESTINADAS AL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL NUEVO MODELO DE VEHÍCULO FORD PARA EL EJERCICIO 2020. COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 1.500.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 30/11/2020
AE/CNMC/213/20 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES. ASTURIAS Exenta UE 1.600.000,00 € CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 30/11/2020
AE/CNMC/209/20 SUBVENCIONES PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO - COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 2.000.000,00 € COMUNIDAD VALENCIANA 27/11/2020
AE/CNMC/208/20 SUBVENCIONES A PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC- - CANTABRIA Exenta UE 500.000,00 € SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CANTABRIA -SODERCAN 27/11/2020
AE/CNMC/207/20 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D 2019-2021 - NAVARRA Exenta UE 4.000.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 27/11/2020
AE/CNMC/212/20 SUBVENCIONES POR LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL EN LA MODALIDAD DE CONTRATO EN PRÁCTICAS - ASTURIAS Exenta UE 576.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/11/2020