Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/206/19 AYUDA A NISSAN MOTOR IBÉRICA SA. PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE PINTURA- CATALUNYA Exenta UE 3.000.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO 06/11/2019
AE/CNMC/205/19 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN MAS MIRÓ Exenta UE 105.000,00 € SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 04/11/2019
AE/CNMC/204/19 AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES. CATALUÑA Exenta UE 3.500.000,00 € AGÉNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 04/11/2019
AE/CNMC/203/19 AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO- GALICIA Exenta UE 1.500.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA EMPLEO E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA 27/10/2019
AE/CNMC/197/19 AYUDA A FAVOR DE GESTAMP TECHNOLOGY INSTITUTE -GTI- 2019. PAÍS VASCO Exenta UE 120.000,00 € GOBIERNO VASCO - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 16/10/2019
AE/CNMC/201/19 AYUDAS A I+D+I RETOS COLABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2020 Exenta UE 120.000.000,00 € AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 15/10/2019
AE/CNMC/198/19 AYUDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO. EUSKADI Exenta UE 1.850.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 14/10/2019
AE/CNMC/194/19 FORMACIÓN DE OCUPADOS EN SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LAS EMPRESAS GALLEGAS GALICIA Exenta UE 2.500.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA EMPLEO E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA 14/10/2019
AE/CNMC/196/19 APOYO FINANCIERO A PROYECTOS INDUSTRIALES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. ESPAÑA Exenta UE 135.000.000,00 € MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 09/10/2019
AE/CNMC/195/19 SUBVENCIONES INNOVA 2018. CANTABRIA Exenta UE 3.000.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA - DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO Y EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL 08/10/2019