Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/040/20 AYUDAS A LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS OBLIGATORIAS ADOPTADAS PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DEL ORGANISMO NOCIVO TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS -TOBRFV- - ANDALUCÍA Exenta UE 500.000,00 € CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 03/03/2020
AE/CNMC/039/20 AYUDAS DEL INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA PARA PROYECTOS DE EQUIPOS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA - GALICIA Exenta UE 2.500.000,00 € INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 01/03/2020
AE/CNMC/038/20 AYUDAS DEL INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL - GALICIA Exenta UE 3.000.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 27/02/2020
AE/CNMC/037/20 AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS EN GALICIA Exenta UE 1.100.000,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 27/02/2020
AE/CNMC/036/20 AYUDAS AL DESARROLLO DE MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO -PROGRAMA MAQUINARIA 4.0- - GALICIA Exenta UE 1.000.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 26/02/2020
AE/CNMC/035/20 PROGRAMA DE AYUDAS AL APOYO INTEGRAL A LA INNOVACIÓN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INVERSIÓN 2020- PAÍS VASCO Exenta UE 5.300.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 24/02/2020
AE/CNMC/031/20 AYUDAS A PROGRAMAS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS OCUPADAS Y VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE NAVARRA 2020. Exenta UE 275.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 16/02/2020
AE/CNMC/030/20 AYUDAS A LOS PROYECTOS AGRUPADOS INDUSTRIA 4.0 EN GALICIA 2020 Exenta UE 1.200.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 16/02/2020
AE/CNMC/029/20 AYUDAS PARA LA FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 2020- NAVARRA Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 16/02/2020
AE/CNMC/028/20 AYUDAS PARA LA FORMACIÓN EN PYMES 2020- NAVARRA Exenta UE 75.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 16/02/2020