Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/116/20 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA - 2020 PAÍS VASCO Exenta UE 626.800,00 € GOBIERNO VASCO 22/07/2020
AE/CNMC/115/20 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES Y CORTOMETRAJES - ESPAÑA Exenta UE 35.000.000,00 € INSTITUTO DE CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 22/07/2020
AE/CNMC/114/20 AYUDA A FAVOR DE GESTAMP NORTH EUROPE SERVICES S.L. - INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN- PAÍS VASCO Exenta UE 8.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 22/07/2020
AE/CNMC/113/20 AYUDAS PARA PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS- GALICIA Exenta UE 2.400.000,00 € INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 22/07/2020
AE/CNMC/112/20 AYUDAS A LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES DE TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN CANARIAS Exenta UE 20.000.000,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 22/07/2020
AE/CNMC/111/20 AYUDAS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO MEDIANTE AYUDAS A LOS COSTES SALARIALES DE CADA TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD- CASTILLA LA MANCHA Exenta UE 19.777.800,00 € CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 22/07/2020
AE/CNMC/110/20 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ECODISEÑO Y DEMOSTRACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR Y ECOINNOVACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE EL EJERCICIO 2020- PAÍS VASCO Exenta UE 850.000,00 € GOBIERNO VASCO 22/07/2020
AE/CNMC/118/20 AYUDAS A LA INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURAS LOCALES -PROGRAMA INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS ABIERTAS- PROMOVIDAS POR GRANDES EMPRESAS GALLEGAS- GALICIA Exenta UE 150.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 22/07/2020
AE/CNMC/117/20 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- PAÍS VASCO Exenta UE 2.260.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 22/07/2020
AE/CNMC/095/20 AYUDAS DESTINADAS A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS POR LOS AGUACEROS DE OCTUBRE DE 2019 O POR EL TEMPORAL GLORIA DE ENERO DE 2020- CATALUÑA Exenta UE 3.000.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 20/07/2020