Consultes als usuaris

Consultem, de manera periòdica i almenys una vegada cada dos anys, els representants dels usuaris dels serveis de transport ferroviari de mercaderies i viatgers per tenir en compte els seus punts de vista sobre el mercat ferroviari en què desenvolupen l’activitat.