Prezioen ikuskapena

Posta zerbitzu unibertsalaren (SPU) prezioek eskuragarritasun, ez-diskriminazio, gardentasun eta kostuetara begirako orientazio printzipioak betetzea egiaztatzen dugu, zerbitzu horien eskaintza eraginkorra sustatzeko.

Hauteskunde prozesuak direla-eta zerbitzu publikoko obligazioak dituzten posta zerbitzuen prezioak ere ikuskatzen ditugu.

Bezeroei egindako prezioek eta deskontuek SPUaren finantzazio-beharrak eta operadoreari konpentsagarri zaion bidegabeko zama finantzarioa ez areagotzea ere ikuskatzen dugu, bai eta prezio horiek eta atxikitako gainerako baldintzak gardenak eta ez-diskriminatzaileak izatea ere.

SPUaren inguruko azken ebazpenak

Últimas 10 resoluciones de expedientes de revisión de precios SPU en el ámbito Postal
Número
Expediente
Fecha de resolución

SPUaren prezioak ikuskatzeko espedienteen azken 10 ebazpenak, Posta arlokoak.