Prezioen ikuskapena

Posta zerbitzu unibertsalaren (SPU) prezioek eskuragarritasun, ez-diskriminazio, gardentasun eta kostuetara begirako orientazio printzipioak betetzea egiaztatzen dugu, zerbitzu horien eskaintza eraginkorra sustatzeko.

Hauteskunde prozesuak direla-eta zerbitzu publikoko obligazioak dituzten posta zerbitzuen prezioak ere ikuskatzen ditugu.

Bezeroei egindako prezioek eta deskontuek SPUaren finantzazio-beharrak eta operadoreari konpentsagarri zaion bidegabeko zama finantzarioa ez areagotzea ere ikuskatzen dugu, bai eta prezio horiek eta atxikitako gainerako baldintzak gardenak eta ez-diskriminatzaileak izatea ere.

SPUaren inguruko azken ebazpenak

SPUaren prezioak ikuskatzeko espedienteen azken 10 ebazpenak, Posta arlokoak.