Plan de Actuación (2020)

O Plan de actuación 2020 recolle as accións específicas que a CNMC pretende desenvolver durante este exercicio para acadar os obxectivos do Plan estratéxico. O presente documento ten por obxecto expoñer tales liñas de actuación. Con ese fin, na sección 2 faise un resumido balance do cumprimento do Plan de actuación 2019. Na sección 3, expóñense as principais liñas de actuación previstas para o ano 2020 estruturadas por áreas e saliéntanse as novidades que se presentan.

Ademais, este ano considerouse necesario facer un esforzo adicional para tomar conciencia de en que medida estas accións se aliñan cos obxectivos da Axenda 2030.

 

Plan de Actuación de 2019

Anexo 

 

 

Plan de actuación 2018

 

Plan de actuación 2017

Plan de actuación 2016. 

Plan de actuación 2015.