Revisió de preus

Verifiquem que els preus del SPU satisfan els principis d’assequibilitat, no discriminació, transparència i orientació a costos, de manera que s’incentivi la prestació eficient d’aquests serveis.

Revisem també els preus dels serveis postals prestats amb obligacions de servei públic per la celebració de processos electorals.

A més, verifiquem que els preus i els descomptes que s’apliquen als clients no suposen cap increment de les necessitats de finançament del SPU ni de la càrrega financera injusta compensable a l’operador designat, i que els preus esmentats i la resta de condicions associades són transparents i no discriminatoris.

Últimes resolucions SPU

Últimas 10 resoluciones de expedientes de revisión de precios SPU en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/037/22 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2022
STP/DTSP/041/21 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2022
STP/DTSP/050/17 REVISION DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO REGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA EL AÑO 2018
STP/DTSP/033/21 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2021
STP/DTSP/034/20 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2021
STP/DTSP/022/20 ACUERDO POR EL QUE SE EVALÚAN LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2020
STP/DTSP/050/17 REVISION DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO REGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA EL AÑO 2018
STP/DTSP/058/19 REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO RÉGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020
STP/DTSP/035/19 INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS TARIFAS TRANSFRONTERIZAS APLICABLES A LOS PAQUETES POR UNIDADES PARA 2019
STP/DTSP/253/16 REVISION DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES PRESTADOS BAJO REGIMEN DE OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA EL AÑO 2017

Últimes 10 resolucions d’expedients de revisió de preus SPU en l’àmbit postal