Control de les obligacions d'accés

Assegurem l’accés a les infraestructures ferroviàries, tant a la xarxa ferroviària d’interès general com a les instal·lacions de servei, a fi de millorar el desenvolupament del sector ferroviari, garantir la pluralitat de l’oferta i vetllar perquè els serveis ferroviaris es prestin en condicions objectives, transparents i no discriminatòries.

Actuem en la relació entre els gestors de les infraestructures ferroviàries i els prestadors de serveis amb les empreses ferroviàries per garantir la igualtat d’accés entre si. En particular, supervisem les condicions que fixen ADIF i ADIF Alta Velocitat per accedir a la xarxa ferroviària. Per fer-ho, tenim diverses funcions, tant ex ante (com l’elaboració d’un informe previ a la Declaració sobre la xarxa, document en el qual es plasmen les característiques de la xarxa i la forma d’accedir-hi), com ex post (mitjançant l’obertura d’ofici d’investigacions).


Finalment, garantim que les empreses puguin fer servir les instal·lacions de servei, que inclouen infraestructures molt diverses, com terminals de mercaderies o estacions de viatgers o maniobres.

 

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de expedientes de control de las obligaciones de acceso
Número Nombre Fecha resolución
STP/DTSP/051/22 MODIFICACIÓN ACUERDO MARCO OUIGO FLEXIBILIZACION COVID
STP/DTSP/053/22 MODIFICACIÓN ACUERDO MARCO RENFE VIAJEROS CABECERAS
STP/DTSP/053/22 MODIFICACIÓN ACUERDO MARCO RENFE VIAJEROS CABECERAS
STP/DTSP/051/22 MODIFICACIÓN ACUERDO MARCO OUIGO FLEXIBILIZACION COVID
STP/DTSP/048/22 MODIFICACIÓN ACUERDO MARCO RENFE VIAJEROS FLEXIBILIZACION COVID
STP/DTSP/015/22 PRUEBA DE EQUILIBRIO ECONÓMICO ILSA. NUEVOS SERVICIOS FERROVIARIOS COINCIDENTES CON SERVICIOS SUJETOS A OSP
STP/DTSP/046/22 DECLARACION SOBRE LA RED ADIF/ADIF AV 2023 Y 2024
STP/DTSP/039/22 NUEVO SERVICIO SNCF - INADMISIÓN SOLICITUD PRUEBA EQUILIBRIO ECONÓMICO
STP/DTSP/038/22 MODIFICACION ACUERDO MARCO ILSA
STP/DTSP/055/17 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL MATERIAL RODANTE

Totes les resolucions d'expedients de control de les obligacions d'accés

NUEVOS SERVICIOS FERROVIARIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS

Formulario para la solicitud de la prueba de equilibrio económico de un nuevo servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros

Formulario para la solicitud de la prueba de objetivo principal de un nuevo servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros

Formulario para la notificación de un nuevo servicio internacional de transporte ferroviario de viajeros

Nuevo servicio internacional comunicado por Intermodalidad del Levante, S.A. (ILSA)

Nuevo servicio internacional comunicado por Arriva Spain Rail, S.A.

 

CONSULTA PUBLICA

Consulta pública relativa a los principios y criterios metodológicos a aplicar en relación con la prueba de equilibrio económico de un contrato de servicio público ante un nuevo servicio de transporte internacional de viajeros por ferrocarril (artículo 19 del Reglamento de Ejecución 869/2014)

Consulta

Publicada el 25 de julio de 2018

Consulta pública relativa a los principios y criterios metodológicos a aplicar en relación con la prueba del objetivo principal de un nuevo servicio de transporte internacional de viajeros (artículo 19 del Reglamento de Ejecución 869/2014) - FINALIZADA