Indicadors del sector ferroviari

Per fer el seguiment del mercat ferroviari, que és una eina bàsica per supervisar i controlar el funcionament correcte del mercat, en definim els indicadors principals i n’analitzem l’evolució.

Amb aquesta finalitat, sol·licitem periòdicament informació als diferents agents sobre la seva activitat, validem i analitzem les dades subministrades i calculem l’evolució dels principals indicadors.