Indicadores do sector ferroviario

Para realizar o seguimento do mercado ferroviario, que é unha ferramenta básica para a supervisión e control do correcto funcionamento do mercado, definimos os principais indicadores e analizamos a súa evolución.

Con este fin, solicitamos información periodicamente aos distintos axentes sobre a súa actividade, validamos e analizamos os datos subministrados e calculamos a evolución dos principais indicadores.