Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/460/23 SA.109470 TRTEL - PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE LA PYME MADRILEÑA Exenta UE 8.000.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 27/09/2023
AE/CNMC/459/23 SA.109459 AGRI - DAÑOS CAUSADOS POR LOS INCENDIOS DE VERANO DE 2022 EN LOS VINOS TINTOS AMPARADOS POR LA DOP NAVARRA. Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 27/09/2023
AE/CNMC/458/23 SA.109434 CULT - PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES Exenta UE 7.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/09/2023
AE/CNMC/457/23 SA.109417 AGRI - SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS AGRARIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES ANUALES DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS Exenta UE 220.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/09/2023
AE/CNMC/456/23 SA.109416 PESCA - SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS AGRARIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES ANUALES DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS Exenta UE 3.500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 27/09/2023
AE/CNMC/455/23 SA.109397 INV - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL Exenta UE 4.800.000,00 € JUNTA DE EXTREMADURA 27/09/2023
AE/CNMC/454/23 SA.109374 INVERSIONES FORESTALES PRODUCTIVAS Exenta UE 123.228.087,00 € MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION - MAPA 27/09/2023
AE/CNMC/453/23 SA.109373 ASOC - EMPLEO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Exenta UE 18.000.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/452/23 SA.109372 ASOC CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL ADECUADA Exenta UE 2.300.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/451/23 SA.109371 ASOC - CONTRATACIÓN DE JÓVENES DESEMPLEADOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO FORMATIVO EN ALTERNANCIA CON EL TRABAJO RETRIBUIDO POR CUENTA AJENA Exenta UE 340.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023