Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/450/23 SA.109370 ASOC - APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Exenta UE 660.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/449/23 SA.109333 DIGITALIZACIÓN 2023 - COLLARES VIRTUALES - AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COLLARES DE GEOLOCALIZACIÓN Y CERCADO DIGITAL DEL GANADO BOVINO/VACUNO OVINO Y CABALLAR. Exenta UE 1.650.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/448/23 SA.109324 CULT - CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZAS MUSICALES Exenta UE 2.508.810,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/447/23 SA.109323 CULT - OFERTA CULTURAL EN ÁREAS NO URBANAS Exenta UE 202.491,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 27/09/2023
AE/CNMC/446/23 SA.109320 AGRI - PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE CRÍA DE LA RAZA PARDA DE MONTAÑA Exenta UE PRINCIPADO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/445/23 SA.109318 AGRI - BERRIKER 2023 - PROYECTOS DE I+D VINCULADOS A LA CADENA DE VALOR DE LA ALIMENTACIÓN Y DE LA MADERA. Exenta UE 2.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/444/23 SA.109317 AGRI - BERRIKER 2023 - PROYECTOS DE I+D PARA LOS SECTORES AGRÍCOLA Y FORESTAL Exenta UE GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/443/23 SA.109313 INV - BERRIKER 2023 - PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PROCESOS DE NEGOCIO. Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/442/23 SA.109312 INV - PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN BIOECONOMÍA 2023 Exenta UE 370.500,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/441/23 SA.109311 INV - BEARINN-R AND D A.I.E.- INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN Exenta UE 450.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023