Documents de treball en política de competència i regulació

D’acord amb l’article 5.2.h de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, està encomanada la funció de promoure i dur a terme treballs de recerca en matèria de competència.

La sèrie de documents de treball en política de competència i regulació s’emmarca en aquesta funció legal i neix del compromís adquirit en el Pla d’actuació 2015 de la CNMC, que va incorporar com a actuació el desenvolupament d’aquests documents de treball (actuació 14.1).

L’objectiu dels documents de treball és produir recerca econòmica en les àrees de competència i regulació. En alguna ocasió, es poden inserir dins d’estudis, informes o recerques de la CNMC. La finalitat última és contribuir a la defensa i la promoció de la competència efectiva i la regulació econòmica eficient en l’economia espanyola.

 

 

Tenim encomanades, entre d’altres, la funció de promoure i dur a terme treballs de recerca en matèria de competència.