Registres, SGDA y Taxes

Les persones interessades a explotar les xarxes i prestar serveis de comunicacions electròniques al territori espanyol han de notificar-ho prèviament a la CNMC per inscriure’s al registre d’operadors.

Així mateix, tenim un registre de numeració i un registre de paràmetres d’informació dels serveis de televisió digital terrestre.

També gestionem el sistema de gestió de dades de persones abonades (SGDA) a través del qual es posen les dades sobre les persones abonades al servei telefònic disponible al públic a disposició dels prestadors de serveis de guies i de consulta telefònica sobre números de persones abonades (118AB), dels prestadors de serveis d’emergència i dels agents facultats dels Cossos i les Forces de Seguretat de l’Estat.

 

Registre d’operadors de xarxes i serveis de comunicacions electròniques

Normativa

Les persones interessades a explotar les xarxes i prestar serveis de comunicacions electròniques al territori espanyol tenen l’obligació de notificar-ho prèviament a la CNMC per inscriure’s al registre d’operadors, d’acord amb la normativa següent.

 

Formularis disponibles

 

Registro de numeración

Normativa

minetad.gob.es

Registro de numeración

numeracionyoperadores.cnmc.es

Últimos movimientos del Registro de numeración

numeracionyoperadores.cnmc.es

Solicitud de numeración

Control anual de la numeración y control semestral de la numeración para servicios de mensajes

Registro de parámetros de TDT

Normativa

Entidades habilitadas para la explotación de canales digitales

Gestores del múltiple digital

Asignaciones de parámetros de la TDT

Identificadores de servicio

Actualizado el 18 de octubre de 2019

Identificadores de trama de transporte

Actualizado el 18 de octubre de 2019

Suministro y recepción de los datos de los abonados a través del Sistema de Gestión de Datos de Abonados (SGDA)

Normativa

Formularios disponibles

Últimas Resoluciones de Registros y SGDA

Resoluciones relevantes en materia de Registro

Resolucions de registre de numeració

Últimas 10 resoluciones de registro de numeración en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
NUM/DTSA/3281/18 NUM/DTSA/3281/18
NUM/DTSA/3253/18 Resolución sobre la solicitud de INGENIUM OUTSOURCING SERVICES S.L.U. de subasignación de numeración a GRUPALIA INTERNET S.A. para la prestación de servicios máquina a máquina.
NUM/DTSA/3239/17 Informe sobre la numeración asignada a los operadores.
NUM/DTSA/3232/16 Informe del año 2016 sobre la numeración asignada a los operadores.
NUM/DTSA/3044/17 Resolución sobre la solicitud de ATENCIÓN CLIENTE TELECOM, S.L.U., de asignación de la numeración 11818 para el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado
NUM/DTSA/3035/15 Informe año 2015 sobre el control de la numeración asignada a los operadores
NUM/DTSA/3002/16 Resolución sobre la asignación inicial de numeración perteneciente al rango 7980ab para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia de recaudación de fondos en campañas de tipo benéfico o solidario en la modalidad de suscripción.
NUM/DTSA/3018/15 Resolución sobre la solicitud de aviva voice system and services, s.l. de asignación de numeración nómada geográfica para un servicio de mensajes
NUM/DTSA/3018/15 Resolución por la que se avoca la competencia para resolver sobre la solicitud de aviva voice system and services, s.l. de asignación de numeración nómada geográfica para un servicio de mensajes.
NUM/DTSA/3002/16 Resolución por la que se avoca la competencia para resolver sobre la asignación inicial de numeración perteneciente al rango 7980ab para la prestación de servicios de mensajes de recaudación de fondos en campañas de tipo benéfico o solidario en la modalidad de suscripción.

Totes les resolucions de registre de numeració

Resolucions de registre de paràmetres de TDT

Totes les resolucions de registre de paràmetres de TDT

Resolucions d’autorització d’accés a dades de la persona abonada (SGDA)

Últimes 10 resolucions de SGDA en l’àmbit de les telecomunicacions.

Memòria de despeses de les autoritats nacionals de reglamentació