Zerbitzu unibertsala eta kontabilitate arautzailea

Zerbitzu Unibertsala da azken erabiltzaile guztientzat bermatzen den zerbitzuen multzoa, euren kokapen geografikoa zeinahi dela ere; kalitate jakin batekoa da era arrazoizko prezioa dauka. Ondorengo zerbitzu hauek osatzen dute:

  • Leku finko batetik Interneterako eta publikoarentzat erabilgarri dagoen zerbitzu telefonikorako sarbide funtzionala ahalbidetzen duen sare telefoniko publikora konektatzeko eskubidea,
  • gidak eta abonatuak kontsultatzeko zerbitzuak edukitzeko eskubidea,
  • ordainpeko telefono publikoak,
  • desgaitasunak eta behar espezifikoak dituzten erabiltzaileentzako tarifa eta baldintza bereziak,
  • larrialdietako zerbitzuetarako doako deiak eta
  • abonatuen zenbakiak telefonoz kontsultatzeko zerbitzua (11818). 2012ko urtarrilaren 1ean bertan behera geratu zen 11818 zenbakia; izan ere, kontsulta zenbakiak (118) lehian eskaintzen ziren, eta ez zen beharrezkoa horien zerbitzu unibertsalaren parte gisa mantentzea.

Ekonomia Iraunkorraren Legeak ezarri zuen 2012tik aurrera Interneterako sarbide funtzionaleko komunikazio elektronikoen sare publikorako konexioak, telekomunikazioen zerbitzu unibertsalak bermatutakoak, banda zabaleko datuen komunikazioa ahalbidetuko duela 1 Mb/s-ko abiadurako beheranzko abiaduran.

Zerbitzu unibertsalaren kostu garbiaren urteko aitorpena egiaztatu eta onartzen dugu, hori ematera behartuta dauden operadoreek egindako. Ondoren, zerbitzu unibertsalaren urte bakoitzerako kostu garbia zehazten dugu eta, bestetik, kostu hori bidegabeko zama den hori ematera behartuta dauden operadoreentzat; kasu horretan, zerbitzu unibertsala finantzatzeko mekanismoa zabaldu behar da.

Kasu horretan, ekitaldi horretako kostu garbia partekatzera behartuta dauden operadoreak zehazten ditugu, eta operadore bakoitzak Zerbitzu Unibertsalaren Funts Nazionalera (FNSU) zenbateko ekarpen zehatza egin behar duen zehazten dugu. Gaur egungo araudiak MLBNri esleitzen dio arestiko zenbatekoen kobrantza, bai eta zerbitzu unibertsala ematen duten operadoreei egin beharreko transferentzia ere.

Bestalde, merkatu ahalmen garrantzitsua duten operadoreei, prezio arautuak finkatu ahal izatea posible egiteko kontabilitate arautzailea mantentzera behartuta daudenei, aplikatu beharreko kostu-kontabilitate sistemak ezartzen ditugu, horiek erabili beharreko formatua eta kontabilitate-metodoak ere zehaztuta.

Behartuta dauden operadoreen kostuen emaitzen ikuskapena egiten dugu urtero, diru-sarreren, kostuen eta zerbitzuen marjinen inguruko informazioa edukitzeko. Ikuskapen horretan, operadoreek ezarritako irizpideak betetzen dituztela konprobatzen dugu eta, hala badagokio, dagozkion aldaketak agintzen ditugu, hainbat erabaki arautzailerentzat informazio garrantzitsua emanda.

Kostu-kontabilitate arautzailean kapital-kostuak kalkulatzeko kontuan hartu beharreko itzultze-tasak ere zehazten ditugu, egindako inbertsioen gainean arrazoizko errendimendu-tasa bat ikusteko.

Zerbitzu Unibertsalaren Funts Nazionala

Últimas 10 resoluciones del Fondo nacional del servicio universal en el ámbito telecomunicaciones
Número
Asunto
Fecha de resolución

Todas las resoluciones del fondo nacional del servicio universal en el ámbito telecomunicaciones

 

Por otra parte, establecemos los sistemas de contabilidad de costes que deben aplicarse a los operadores declarados con poder significativo de mercado y que están obligados a mantener una contabilidad regulatoria para hacer posible la fijación de precios regulados, concretando además el formato y los métodos contables que estos deben utilizar.

Anualmente revisamos que estos operadores cumplan los criterios establecidos y ordenamos, en su caso, las modificaciones pertinentes.

Verificación y determinación coste neto servicio universal

Últimas 10 resoluciones de Verificación y determinación coste neto servicio universal en el ámbito telecomunicaciones
Número
Asunto
Fecha de resolución

Todas las resoluciones de Verificación y determinación coste neto servicio universal en el ámbito telecomunicaciones

Verificación de contabilidad analítica

Últimas 10 resoluciones de verificación de contabilidad analítica en el ámbito telecomunicaciones
Número
Asunto
Fecha de resolución

Todas las resoluciones de verificación de contabilidad analítica en el ámbito telecomunicaciones