Zerbitzu unibertsala eta kontabilitate arautzailea

Zerbitzu Unibertsala da azken erabiltzaile guztientzat bermatzen den zerbitzuen multzoa, euren kokapen geografikoa zeinahi dela ere; kalitate jakin batekoa da era arrazoizko prezioa dauka. Ondorengo zerbitzu hauek osatzen dute:

  • Leku finko batetik Interneterako eta publikoarentzat erabilgarri dagoen zerbitzu telefonikorako sarbide funtzionala ahalbidetzen duen sare telefoniko publikora konektatzeko eskubidea,
  • gidak eta abonatuak kontsultatzeko zerbitzuak edukitzeko eskubidea,
  • ordainpeko telefono publikoak,
  • desgaitasunak eta behar espezifikoak dituzten erabiltzaileentzako tarifa eta baldintza bereziak,
  • larrialdietako zerbitzuetarako doako deiak eta
  • abonatuen zenbakiak telefonoz kontsultatzeko zerbitzua (11818). 2012ko urtarrilaren 1ean bertan behera geratu zen 11818 zenbakia; izan ere, kontsulta zenbakiak (118) lehian eskaintzen ziren, eta ez zen beharrezkoa horien zerbitzu unibertsalaren parte gisa mantentzea.

Ekonomia Iraunkorraren Legeak ezarri zuen 2012tik aurrera Interneterako sarbide funtzionaleko komunikazio elektronikoen sare publikorako konexioak, telekomunikazioen zerbitzu unibertsalak bermatutakoak, banda zabaleko datuen komunikazioa ahalbidetuko duela 1 Mb/s-ko abiadurako beheranzko abiaduran.

Zerbitzu unibertsalaren kostu garbiaren urteko aitorpena egiaztatu eta onartzen dugu, hori ematera behartuta dauden operadoreek egindako. Ondoren, zerbitzu unibertsalaren urte bakoitzerako kostu garbia zehazten dugu eta, bestetik, kostu hori bidegabeko zama den hori ematera behartuta dauden operadoreentzat; kasu horretan, zerbitzu unibertsala finantzatzeko mekanismoa zabaldu behar da.

Kasu horretan, ekitaldi horretako kostu garbia partekatzera behartuta dauden operadoreak zehazten ditugu, eta operadore bakoitzak Zerbitzu Unibertsalaren Funts Nazionalera (FNSU) zenbateko ekarpen zehatza egin behar duen zehazten dugu. Gaur egungo araudiak MLBNri esleitzen dio arestiko zenbatekoen kobrantza, bai eta zerbitzu unibertsala ematen duten operadoreei egin beharreko transferentzia ere.

Bestalde, merkatu ahalmen garrantzitsua duten operadoreei, prezio arautuak finkatu ahal izatea posible egiteko kontabilitate arautzailea mantentzera behartuta daudenei, aplikatu beharreko kostu-kontabilitate sistemak ezartzen ditugu, horiek erabili beharreko formatua eta kontabilitate-metodoak ere zehaztuta.

Behartuta dauden operadoreen kostuen emaitzen ikuskapena egiten dugu urtero, diru-sarreren, kostuen eta zerbitzuen marjinen inguruko informazioa edukitzeko. Ikuskapen horretan, operadoreek ezarritako irizpideak betetzen dituztela konprobatzen dugu eta, hala badagokio, dagozkion aldaketak agintzen ditugu, hainbat erabaki arautzailerentzat informazio garrantzitsua emanda.

Kostu-kontabilitate arautzailean kapital-kostuak kalkulatzeko kontuan hartu beharreko itzultze-tasak ere zehazten ditugu, egindako inbertsioen gainean arrazoizko errendimendu-tasa bat ikusteko.

Zerbitzu Unibertsalaren Funts Nazionala

Últimas 10 resoluciones del Fondo nacional del servicio universal en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
SU/DTSA/006/23 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2020.
SU/DTSA/009/22 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2019.
SU/DTSA/003/20 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2017.
SU/DTSA/001/21 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2018.
SU/DTSA/001/19 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2016.
SU/DTSA/001/18 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2015.
SU/DTSA/001/17 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2014.
SU/DTSA/006/16 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal por el ejercicio 2013.
SU/DTSA/007/16 Res. por la que se aprueba el procedimiento por el que se abre el fondo nacional del servicio universal derivado de la resolución de la cnmc de 10 de marzo de 2016, por la que se ejecuta la sentencia de la audiencia nacional de 24 de enero de 2011, relativa al coste neto del servicio universal de los años 2003 a 2005
SU/DTSA/0001/15 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal por el ejercicio 2012

Todas las resoluciones del fondo nacional del servicio universal en el ámbito telecomunicaciones

 

Por otra parte, establecemos los sistemas de contabilidad de costes que deben aplicarse a los operadores declarados con poder significativo de mercado y que están obligados a mantener una contabilidad regulatoria para hacer posible la fijación de precios regulados, concretando además el formato y los métodos contables que estos deben utilizar.

Anualmente revisamos que estos operadores cumplan los criterios establecidos y ordenamos, en su caso, las modificaciones pertinentes.

Verificación y determinación coste neto servicio universal

Últimas 10 resoluciones de Verificación y determinación coste neto servicio universal en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
SU/DTSA/005/23 Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del servicio universal realizada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para el ejercicio 2021.
SU/DTSA/010/22 Resolución por la que se determina el coste neto del servicio universal de comunicaciones electrónicas presentado por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por el ejercicio 2020.
SU/DTSA/006/22 Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del servicio universal realizada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. para el ejercicio 2020.
SU/DTSA/001/22 Resolución por la que se determina el coste neto del servicio universal de comunicaciones electrónicas presentado por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. por el ejercicio 2019.
SU/DTSA/013/20 SU/DTSA/013/20/REVOCACIÓN CNSU 2017
SU/DTSA/008/21 SU/DTSA/008/21
SU/DTSA/012/20 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal de comunicaciones electrónicas presentado por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. por el ejercicio 2018.
SU/DTSA/008/20 Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del servicio universal realizada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. para el ejercicio 2018.
SU/DTSA/001/20 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal de comunicaciones electrónicas presentado por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por el ejercicio 2017.
SU/DTSA/013/18 Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del servicio universal realizada por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. para el ejercicio 2017

Todas las resoluciones de Verificación y determinación coste neto servicio universal en el ámbito telecomunicaciones

Verificación de contabilidad analítica

Últimas 10 resoluciones de verificación de contabilidad analítica en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
WACC/DTSA/009/23 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados Miembros de la Unión Europea y a los Ministerios de Economía, Derecho y Empresa, y el de Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la determinación de la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2023 de los operadores de comunicaciones electrónicas declarados con poder significativo de mercado.
VECO/DTSA/007/23 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. referidos al ejercicio 2021.
VECO/DTSA/004/23 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Telefónica Móviles España, S.A.U. referidos al ejercicio 2021.
VECO/DTSA/003/23 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Vodafone España, S.A. referidos al ejercicio 2021/22.
VECO/DTSA/002/23 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de Orange Espagne, S.A. referidos al ejercicio 2021.
VECO/DTSA/001/23 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de CELLNEX TELECOM, S.A. referidos al ejercicio 2021.
VECO/DTSA/011/22 Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes corrientes de Telefónica de España S.A.U. para 2022.
WACC/DTSA/008/22 Resolución por la cual se aprueba la determinación de la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2022 de los operadores de comunicaciones electrónicas declarados con poder significativo de mercado y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas.
WACC/DTSA/008/22 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados Miembros de la Unión Europea y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la determinación de la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2022 de los operadores de comunicaciones electrónicas declarados con poder significativo de mercado.
VECO/DTSA/007/22 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. referidos al ejercicio 2020.

Todas las resoluciones de verificación de contabilidad analítica en el ámbito telecomunicaciones