Gardentasun Ataria

Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen helburua da jarduera publikoaren gardentasuna zabaldu eta indartzea, jarduera publikoaren kontrola errazteko mekanismo gisa.

Bere funtzio eta jardueren artean, bi ikuspegitatik lantzen du MLBNk gardentasun erregimena: publizitate aktiboaren eta herritarren informazio publikorako duten eskubidearen ikuspegitik.

Erakundeari, antolamenduari eta plangintzari buruzko informazioa 

19/2013 Legearen 6. artikuluaren arabera, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren funtzioen inguruko informazioa argitaratu da ondoren, aplikagarri zaion araudia eta antolaketa-egitura, organo desberdinen arduradunak, horien profila eta ibilbide profesionala identifikatzen dituen organigrama eguneratua barne.

Urteko eta urte anitzeko planak eta programak ere zehaztu dira, helburu zehatzak dituztenak, bai eta jarduerak, baliabideak eta helburu horiek lortzeko aurreikusitako denbora ere. Horien betetze-maila eta emaitzak aldian behin aztertu eta argitaratzen dira, neurtzeko eta baloratzeko adierazleekin batera. 
 

 

  • Plangintza estrategikoa
  • Jarduera Plana
  • Memoriak
  • MLBNren nazioarteko ordezkaritza 
  • Enpresen arteko bilerak
  • Informazio publikorako sarbide eskubidea
  • Intereseko Taldeen Erregistroa


Horrekin batera, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionaleko langileentzako Jokabide Kode bat ere badago. Hori aplikatzeko, barne salaketetarako postontzi bat dago.

Jokabide Kodea

 

Garrantzi juridikoko informazioa

19/2013 Legearen 7. artikuluaren arabera, jarraibideak, instrukzioak, erabakiak, zirkularrak edo partikularrek edo beste organo batzuek egindako kontsulten erantzunak, zuzenbidea interpretatzen edo ondorio juridikoak dituztenak, kontsultatzeko estekak ageri dira jarraian.

Ondorengo bi bilatzaile hauen bitartez aurki daitezke MLBNren jarduera guztiak, memoriak, txostenak, arau-proposamenen analisiak eta dokumentuak, jendaurrean informazio publikora jarri beharrekoak:

 

 

Últimas 10 Sesiones de Consejo
Número Sesión Sala Fecha Celebración Consejo
SC/036/18 SC SESIÓN 30 OCTUBRE 2018 Sala de Competencia 30/10/2018
P/105/18 PLENO SESIÓN 2 OCTUBRE 2018 Pleno del Consejo 02/10/2018
SSR/266/18 SSR SESIÓN 30 OCTUBRE 2018 Sala de Supervisión Regulatoria 30/10/2018
SSR/265/18 SSR SESIÓN 23 OCTUBRE 2018 Sala de Supervisión Regulatoria 23/10/2018
SC/035/18 SC SESIÓN 25 OCTUBRE 2018 Sala de Competencia 25/10/2018

 

Nahiago baduzu, MLBNren jarduera-eremu nagusietan modu egituratuan nabigatuz kontsulta dezakezu informazio hori bera:

 

Ekonomiari, aurrekontuari eta estatistikari buruzko informazioa 

19/2013 Legearen 8. artikuluaren arabera, ekonomian edo aurrekontuan eragina duten administrazio-kudeaketako egintzak, eta sektore publikoko kontratuen legeetan aurreikusitako prozedura bakoitzaren bitartez esleitutako kontratuen bolumen-portzentajearen gaineko estatistika-datuak kontsultatzeko estekak ageri dira jarraian. 

 

 

19/2013 Legearen 8. artikuluaren estatistika informazioari dagokionez, MLBNren eskumen diren zerbitzu publikoen betetze-maila eta kalitatea baloratzeko beharrezkoak diren estatistika-datuak kontsulta daitezke ondorengo estekan, bai eta datuak beste informazio-sistema batzuek berrerabil ditzaketen (berrerabilgarriak) formatuetan gordin deskargatu ere: