Obligazioen zehazte eta garapena

Merkatuen ex ante erregulazioaren esparruan, hainbat obligazio espezifiko ezartzen zaizkie dagozkion erreferentziako merkatuetan merkatu ahalmen garrantzitsua duten operadore izendatuei, ondorengo hauek, besteak beste:

 • Beste operadoreei euren sarrerako sarbidea emateko obligazioak.
 • Prezioen kontrolaren eta kostuen kontabilitatearen gaineko obligazioak.
 • Gardentasun eta ez-diskriminazio obligazioak.

 

Indarreko handizkako eskaintzak

Obligazio espezifiko horiek aplikatzeko, erreferentziako eskaintzak onartu eta ikuskatzen ditugu, merkatu ahalmen garrantzitsua duen operadore izendatuak beste operadoreei handizkako zerbitzu arautuak emateko dituen baldintza tekniko eta ekonomikoak barne hartzen dituztenak; merkatu ahalmen garrantzitsua duen operadorearen sarerako sarbide prezioak ezarri eta ikuskatzen ditugu eta, merkatu jakin batzuetan, txikizkako eskaintza komertzialen erreplikagarritasuna (lehiakideek erreplikatzeko duten gaitasuna) ere ikuskatzen dugu, operadore horrek komertzializatu aurretik jakinarazi beharrekoa. 

Egungo indarreko erreferentziako handizkako eskaintzak:

 • Abonatu-begiztan sartzeko eskaintza (OBA)

 • TDM erreferentziako interkonexio eskaintza (OIR-TDM)

 • IP erreferentziako interkonexio eskaintza (OIR-IP)

 • Alokatutako lineen erreferentziako eskaintza (ORLA)

 • Erregistro eta hodietan sartzeko handizkako eskaintza (MARCo)

 • Telefono linearako handizkako sarbidea (AMLT)

 • Cellnexen emisio zentroetan sartzeko erreferentziako eskaintza (ORAC)

 • Zuntz optikoko begiztarako sarbide bereizi birtuala (tokiko NEBA)

 • Zuntz optikoko begiztarako sarbide bereizi birtuala (tokiko NEBA)

 

Banda zabaleko handizkako merkatuen azterketaren esparruan, merkatu ahalmen garrantzitsua duen operadore izendatuak banda zabal ultra azkarreko zerbitzuen eskaintza komertzial jakin batzuen erreplikagarritasun ekonomikoa bermatu behar du, etxerainoko zuntz sare batean (FTTH sarea) oinarritutako bere sarean sartzeko araututako handizkako zerbitzuen prezioetatik abiatuta.

Metodologia berria garatu arte, 2007ko uztailaren 26ko ebazpenak eta horren ondorengo eguneratzeek merkatu ahalmen garrantzitsua duen operadorearen eskaintza komertzialak aztertzeko ezarritako irizpideak aplikatuko dira. Metodologiaren parametroen azken eguneratzea 2016ko ekainaren 30ean onartu zuen MLBNk.

 

Abonatu-begiztan sartzeko eskaintza (OBA)

Abonatu-begiztan sartzeko eskaintzak (OBA) erabiltzailea zentral telefonikoarekin konektatzen duten kobrezko pareak alokatzeko handizkako zerbitzua definitzen du, Telefonicak gainerako operadoreei eman beharrekoa. OBAren barruan sartuta daude zerbitzuaren modalitate desberdinen deskribapena, horren horniketarako prozedurak, baldintza teknikoak eta prezioak (sarbide bereizi eta partekatua). Horrekin batera, eskaintza horren barruan sartzen dira, baita ere, handizkako GigADSL eta ADSL-IP banda zabaleko zerbitzuen deskribapena, horniketa, baldintza teknikoak eta prezioak. 

TDM erreferentziako interkonexio eskaintza (OIR-TDM)

OIR-TDM da TDM amaiera eta hasierako erreferentziako interkonexio eskaintza, deiak amaitzeko zerbitzuak interfaze tradizional bidez (SS7/TDM) emateko, Telefonicak gainerako operadoreei eman beharrekoa. OIR-TDMk deiak amaitu eta sortzeko handizkako zerbitzuaren deskribapena, horren horniketarako prozedurak, baldintza teknikoak eta prezioak biltzen ditu.

Oferta de Interconexión de Referencia IP (OIR-IP)

OIR-IP da VoIP amaierako erreferentziako interkonexio eskaintza, deiak amaitzeko zerbitzuak IP interfaze edo teknologien bidez emateko, Telefonicak gainerako operadoreei eman beharrekoa. OIR-IPk ahotsa IPn amaitzeko handizkako zerbitzuaren deskribapena, horren horniketarako prozedurak, baldintza teknikoak eta prezioak biltzen ditu.

Alokatutako lineen erreferentziako eskaintza (ORLA)

Telefonicaren Alokatutako lineen erreferentziako eskaintzak (ORLA) alokatutako linea terminalen handizkako zerbitzua, operadoreei euren sareak bezeroen azken egoitzekin gaitasun erreserbatu, bermatu eta simetriko bidez konektatzeko aukera ematen diena, zein alokatutako linea tronkalen merkatuan araututako ur-azpiko ibilbide arautuak hartzen ditu barnean.

Erregistro eta hodietan sartzeko handizkako eskaintza (MARCo)

La oferta MARCo recoge un conjunto de servicios, con sus respectivas condiciones técnicas y económicas, que Telefónica debe prestar al resto de operadores para facilitarles el acceso a sus infraestructuras de obra civil (conductos, registros, arquetas y postes) y permitirles el despliegue de sus propias redes de fibra óptica.

MARCo.zip

Junio 2021

Telefono linearako handizkako sarbidea (AMLT)

AMLT eskaintzak Telefono Lineara sartzeko handizkako zerbitzuaren deskribapena jasotzen du, operadore onuradunari bezeroei Telefonicaren Espainiako telefono-sare publikoan sartzeko zerbitzua eta horri atxikitako gainerako zerbitzuak fakturatzeko aukera ematen diona.

Cellnexen emisio zentroetan sartzeko erreferentziako eskaintza (ORAC)

ORAC eskaintzak Cellnexek operadoreei eskaini behar dizkien zerbitzuen multzoa jasotzen du, beren baldintza tekniko eta ekonomiko eta guzti, zentro igorleetarako sarbidea errazteko eta telebistaren hedapen-sareak hedatu ahal izateko.

Banda zabaleko Ethernet zerbitzu berria (NEBA)

NEBA (Banda zabaleko Ethernet zerbitzu berria) eskaintzak Telefonicak gainerako operadoreei eskaini beharreko banda zabaleko sarbideko handizkako zerbitzua zehazten du. Eskaintzak zerbitzuaren modalitate desberdinen (etxea eta enpresa) prozeduren, baldintza teknikoen eta prezioen deskribapena jasotzen du operadorearen interkonexio punturainoko kobrezko eta zuntz optikoko sarbideetarako.

Zuntz optikoko begiztarako sarbide bereizi birtuala (tokiko NEBA)

Control de ofertas minoristas

Últimas 10 resoluciones de control de ofertas minoristas en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
OFMIN/DTSA/003/20 Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de TELEFÓNICA comercializados en el segmento residencial.
OFMIN/DTSA/004/19 Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de TELEFÓNICA comercializados en el segmento residencial.
OFMIN/DTSA/008/18 Resolución relativa a la propuesta de modificación de la estructura de precios de NEBA local y NEBA fibra
OFMIN/DTSA/006/18 Resolución relativa a la denuncia de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. frente a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por la comercialización de determinadas promociones.
OFMIN/DTSA/007/18 Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de TELEFÓNICA comercializados en el segmento residencial.
OFMIN/DTSA/005/18 Resolución relativa a la denuncia interpuesta por Vodafone España, S.A.U. contra Teléfonica de España, S.A.U. por la comercialización de los productos O2.
OFMIN/DTSA/006/18 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de VODAFONE relativa a determinadas ofertas promocionales de banda ancha comercializadas por TELEFÓNICA.
OFMIN/DTSA/004/17 Resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de TELEFÓNICA comercializados en el segmento empresarial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas.
OFMIN/DTSA/004/18 Acuerdo por el que se establecen las condiciones de transparencia de los resultados del test de replicabilidad económica residencial a partir de los precios de los servicios mayoristas NEBA local y NEBA fibra.
OFMIN/DTSA/004/17 Resolución por la que se aprueba notificar a la Comisión Europea, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas -ORECE- , a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados Miembros de la Unión Europea, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el proyecto de medida relativo a la metodología del test de replicabilidad económica empresarial.

Todas las resoluciones de control de ofertas minoristas en el ámbito telecomunicaciones

Intervención en relaciones mayoristas

Últimas 10 resoluciones de intervención en relaciones mayoristas en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Oferta referencia Fecha de resolución
IRM/DTSA/001/21 Resolución por la que se pone fin al procedimiento sobre la solicitud del AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA de ampliar los plazos establecidos en la resolución de 15 de abril de 2020.
IRM/DTSA/004/20 Resolución por la que se archiva la solicitud del Ayuntamiento de Fortuna de ampliación del plazo de ejecución de la resolución del conflicto de acceso con núm. CFT/DTSA/010/19 de 28 de mayo de 2020.
IRM/DTSA/005/20 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica declarar como no razonable la provisión en condiciones reguladas de un circuito ORLA-E a 100 Mbit/s.
IRM/DTSA/003/20 Acuerdo de inadmisión de la solicitud presentada por ORANGE ESPAGNE S.L. de determinar y exigir los daños y perjuicios presuntamente causados por TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. debido al incumplimiento de su obligación de no discriminación sancionado por la resolución de 22 de octubre de 2019
IRM/DTSA/004/19 Resolución por la que se archiva la denuncia interpuesta por MOLA TV, S.L. contra CELLNEX TELECOM, S.A., relativa a la prestación de servicios de transporte de la señal de televisión en Torre Collserola, por desaparición sobrevenida de su objeto.
IRM/DTSA/006/19 Resolución sobre la solicitud presentada por IGUANA COMUNICACIONS, S.L. de ampliación del plazo de ejecución establecido en la resolución de 5 de septiembre de 2019 para la regularización de ocupaciones indebidas.
IRM/DTSA/005/19 Resolución por la que se declara concluso el procedimiento relativo a la solicitud presentada por AVATEL & WIKIKER TELECOM, S.L., de prórroga del plazo establecido en la resolución de 25 de julio de 2019 para alcanzar un acuerdo con TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., por desaparición sobrevenida del objeto.
IRM/DTSA/015/18
IRM/DTSA/002/19 Resolución por la que se pone fin al procedimiento relativo a la solicitud de TELEVISIÓN COSTA BLANCA, S.L. sobre que TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. inspeccione la ocupación de sus infraestructuras civiles del municipio de Torrevieja. MARCo
IRM/DTSA/003/19 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el procedimiento iniciado por la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de autorización para trasladar a BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A. los costes de provisión de un circuito ORLA-E a 100 Mbit/s

Todas las resoluciones de control de ofertas minoristas en el ámbito telecomunicaciones

Revisión de oferta de referencia

Últimas 10 resoluciones de revisión de oferta de referencia en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Oferta referencia Fecha de resolución
OFE/DTSA/009/20 Resolución por la cual se aprueba la revisión de los precios de la oferta mayorista MARCo de TELEFÓNICA y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas. MARCo
OFE/DTSA/005/20 Resolución por la cual se aprueba la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas. NEBA
OFE/DTSA/009/20 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la revisión de los precios de la oferta mayorista MARCo de Telefónica. MARCo
OFE/DTSA/008/18 NEBA, NEBA local
OFE/DTSA/005/20 Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea a las autoridades nacionales de reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea al organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la revisión del precio de la capacidad en PAI del Servicio de banda ancha mayorista NEBA. NEBA
OFE/DTSA/011/17 OBA
OFE/DTSA/008/20 Resolución sobre la modificación de la oferta NEBA local para incorporar telediagnosis para multicast. NEBA local
OFE/DTSA/006/20 Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en la oferta de referencia de los servicios mayoristas NEBA y NEBA local. NEBA, NEBA local
OFE/DTSA/015/18 Resolución sobre la modificación de los procedimientos de provisión mayoristas de pares vacantes de la OBA. OBA
OFE/DTSA/003/20 Resolución sobre la modificación de la fecha para la propuesta de telediagnosis para multicast en NEBA local. NEBA local

Todas las resoluciones de revisión de oferta de referencia en el ámbito telecomunicaciones

Supervisión de la red de pares de cobre

Últimas 10 resoluciones de autorización instalación de nodos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Oferta referencia Fecha de resolución
NOD/DTSA/002/20 Resolución relativa a la solicitud de suspensión de plazos para el cierre de la central San Sebastián/San Marcial.
NOD/DTSA/001/20 Resolución sobre la determinación de la nueva fecha de cierre de las centrales con cierre suspendido.
NOD/DTSA/007/19 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de 4 tendidos de cobre en Masamagrell y Sant Just Desvern.
NOD/DTSA/006/19 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA de autorización de desmontaje de tendidos de cobre en dos centrales de Las Palmas.
NOD/DTSA/005/19 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de autorización de desmontaje de 5 tendidos de cobre en Vigo y Valencia.
NOD/DTSA/002/19 Resolución sobre la información requerida en las solicitudes de autorización de desmontajes de la red de cobre.
NOD/DTSA/004/19 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA de autorización del desmontaje de 11 tendidos de cobre.
NOD/DTSA/001/19 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de 8 tendidos de cobre
NOD/DTSA/006/18 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. de autorización del desmontaje de la red de cobre de los locales comerciales de los edificios ubicados en avenida Meridiana y en calle Torroella de Montgrí.
NOD/DTSA/005/18 Resolución sobre la solicitud de TELEFÓNICA de autorización del cierre de la central Barcelona/Catalunya.

Todas las resoluciones de autorización instalación de nodos en el ámbito telecomunicaciones

Cierre de centrales de la red de cobre

La red de accesos de cobre de Telefónica está dividida en centrales, identificadas por un código (llamado código MIGA). El progresivo despliegue de la nueva red de acceso de fibra óptica puede llevar al cierre de las antiguas centrales de cobre.

Se entiende por cierre de una central el cese del uso de los accesos de cobre de dicha central. El cierre de una central conlleva el fin de la obligación de acceso en dicha central a la red de pares de cobre de Telefónica. Tras el cierre de una central, ni Telefónica ni otros operadores pueden hacer uso de los pares de cobre de esa central.

Modelos de coste

Una de las obligaciones principales que aprobamos en los análisis de mercados es el control de precios de los servicios mayoristas que prestan los operadores con poder significativo de mercado. Para ejercer dicho control de precios es cada vez más habitual utilizar modelos de costes que simulan la red de un operador eficiente y permiten calcular los costes de provisión de los servicios que se pretende regular

Modelo BU-LRIC móvil

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) de una red móvil, ha sido utilizado para fijar el precio de terminación mayorista de las llamadas de voz en redes móviles. Fue sometido a consulta pública en junio de 2016 y esta versión refleja los precios aprobados en el último análisis del mercado de terminación móvil, aprobado en enero de 2018. 
El modelo incluye todas las tecnologías desplegadas por los operadores, como la 4G/LTE, y además del coste incremental de la terminación, permite extraer el coste de red de todos los servicios que presta un operador móvil.

Modelo BU-LRIC móvil

 

Modelo BU-lRIC red de acceso

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) determina los costes de construcción por parte de un operador eficiente de una red de acceso de ámbito nacional que incluye tanto las infraestructuras pasivas (obra civil) como los medios físicos conductores necesarios (tendidos de cables de pares y de fibra óptica), lo que permite el establecimiento de precios de los productos mayoristas siguientes: (i) desagregación del par de cobre (OBA), (ii) acceso indirecto sobre par de cobre y fibra óptica (parte pasiva de ADSL-IP y NEBA) y (iii) alquiler de infraestructuras (MARCo).


El modelo considera una evolución de demanda de servicios sobre redes de cobre y fibra a lo largo de un período de 20 años (comenzando en 2011). Sobre esta base se determina analíticamente qué dimensionado de la red es el adecuado -en términos de obra civil y cableado desde el repartidor hasta la roseta en el interior de las viviendas- para soportar la citada demanda de servicios en el período considerado.

Esta versión recoge el precio del par de cobre desagregado aprobado en la resolución de revisión de precios de 2013. 

 

 

 

Lista de centrales

-->

Modelo BU-LRIC telefonía fija

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) para el servicio telefónico fijo, fue utilizado para establecer el precio de terminación mayorista de las llamadas de voz en redes fijas en el análisis de los mercados mayoristas de terminación de llamadas en redes fijas actualmente vigente y aprobado mediante Resolución de la CNMC de 23 de septiembre de 2014 (ANME/DTSA/628/14/M3-3ªRONDA). Con el objetivo de dotar de  transparencia al proceso de elaboración del modelo y perfeccionar el mismo a partir de los comentarios de los operadores, se realizó una consulta pública sobre el modelo entre diciembre de 2012 y enero de 2013. 

De acuerdo con el principio de utilización de una arquitectura de red y tecnologías eficientes, se modeló una red fija multi-servicio sobre la que se prestan servicios de voz, datos y video y con una arquitectura de red troncal NGN/IP para la prestación de los servicios de voz, y además del coste incremental de la terminación, permite extraer el coste de red de otros servicios que presta un operador de telefónica fija, como el coste de originación.

 

ATENCIÓN: Leer esta NOTA antes de efectuar la descarga y ejecución del modelo 

 

 

 

Lista de centrales

-->

 

Modelo BU-LRIC NEBA


Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) determina los costes de prestación de los servicios de acceso indirecto sobre la red de Telefónica. El modelo incluye los segmentos de red utilizados para la prestación de estos servicios, pero no las infraestructuras pasivas (planta externa).

Se modela la demanda de accesos y tráfico de banda ancha fija para un período de diez años (2016-2026). Se trata de una versión pública del modelo, en la que se han modificado los datos confidenciales.

El modelo se ha utilizado para establecer el precio de la capacidad en PAI del servicio mayorista NEBA. La última revisión del modelo se usó para los precios fijados en mayo 2021. 

 

 Modelo BU-LRIC MARCo

Este modelo ascendente de costes incrementales a largo plazo (BU-LRIC) determina los costes de construcción de una red de infraestructuras pasivas de acceso (conductos, cámaras de registro, arquetas y postes) de ámbito nacional. El modelo se ha utilizado para establecer en junio de 2021 el precio del servicio de acceso a las infraestructuras pasivas de Telefónica (servicio mayorista MARCo).