Zigortzaileak

Ondorengo arau-hausteetan, zehatze-gaitasuna dugu:

 • Arau-hauste oso larriak:
  • MLBNk komunikazio elektronikoen inguruko bere funtzioetan emandako ebazpen irmoen eta kautelazko neurrien ez betetzea.
  • Sarbide, interkonexio eta elkarreragingarritasun gaietako betebeharren ez-betetze larria.
  • Eramangarritasunaren inguruan ezarritako ezaugarri eta baldintzen ez-betetze larria.
 • Arau-hauste larriak:
  • Ikuskapena ukatu edo trabatzea, edo ikuskatzaileekin ez kolaboratzea.
  • MLBNk emandako ebazpen irmoak eta kautelazko neurriak berandu edo oker betetzea.
  • Incomplir les obligacions en matèria d’accés, interconnexió i interoperabilitat a què estiguin sotmesos.
  • Incomplir les obligacions en matèria d’accés, interconnexió i interoperabilitat a què estiguin sotmesos.
  • Eramangarritasunaren inguruan ezarritako ezaugarri eta baldintzak ez-betetzea.
 • Arau-hauste arinak:
  • MLBNk eskatutako datuak ez ematea edo justifikaziorik gabe atzeratzea, arau arautzailearen arabera exijigarria izanda.

Azken ebazpenak

Últimas 10 resoluciones de expedientes sancionadores en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha resolución
SNC/DTSA/054/19 SNC/DTSA/054/19
SNC/DTSA/055/19 SNC/DTSA/055/19
SNC/DTSA/056/19 SNC/DTSA/056/19/USO INDEBIDO 902 VODAFONE
SNC/DTSA/057/19 SNC/DTSA/057/19
SNC/DTSA/052/19 SNC/DTSA/052/19
SNC/DTSA/053/19 SNC/DTSA/053/19 OPERA S.L.
SNC/DTSA/045/20 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
SNC/DTSA/024/16
SNC/DTSA/110/19 Resolución del procedimiento sancionador, incoado a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.1 y 3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/093/17

Telekomunikazioen arloko zehazpen-espedienteen azken 10 ebazpenak

Expedientes en tramitación

Ver más opciones de búsqueda para estos expedientes