Eramangarritasuna

Zenbakia gordetzea (eramangarritasuna) publikoarentzako erabilgarri dagoen telefono zerbitzura abonatutakoen oinarrizko eskubidea da. Araudiak dio operadoreek abonatuek euren telefono zenbakia gorde ahal izatea bermatuko dutela, hori aurrez eskatuta, zerbitzua zeinahi operadorek emanda ere.

Zirkular bidez ezar ditzakegu zenbakiak gordetzeko ezaugarriak eta baldintzak.

MLBN-n zirkular bidez ezar ditzakegu zenbakiak gordetzeko ezaugarriak eta baldintzak.

Hala onartu dira eramangarritasuna arautu behar duten printzipioak ezartzen dituzten zirkularrak, hirugarren batek egiaztatutako ahozko adostasuna komunikazio finkoen handizkako zerbitzu arautuen kontratazioan, bai eta zenbakiari eusteko eskabideetan ere.

MLBN-n arduratzen gara, halaber, zenbaki finko zein mugikorrari eusteko ezaugarri eta baldintza teknikoak ezartzeaz.

Sare mugikor zein finkoetan operadorea aldatuz gero zenbakiari eusteko prozedura administratiboak 2011ko uztailaren 7ko (2012ko ekainaren 1etik aurrera aplikagarriak) eta 2012ko apirilaren 26ko (2013ko azaroaren 11tik aurrera aplikagarriak) ebazpenetan jasota daude.

 

Eramangarritasun finkoa

Operadorea aldatuz gero zenbakiari eusteko prozedura administratiboen espezifikazio teknikoen aldaketaren inguruko ebazpena, 2015eko maiatzaren 7a.

Zenbaki geografikoari eusteko prozedura administratiboen espezifikazio teknikoa, eta operadorea aldatuz gero tarifa berezien zerbitzu eta zenbaki pertsonalarena, 2015eko azaroa.

Sare telefoniko publiko finkoetan zenbakiei eusteko sare-konponbidearen espezifikazio teknikoa, 1999ko maiatza.

Eramangarritasun mugikorra

Operadorea aldatuz gero zenbaki mugikorrari eusteko prozedura administratiboen espezifikazio teknikoen aldaketaren inguruko ebazpena, 2017ko maiatz.

Operadorea aldatuz zenbaki mugikorrari eusteko prozedura administratiboen espezifikazio teknikoa, 2017ko maiatz.

Sare telefoniko publiko mugikorretan zenbakiari eusteko sare-konponbidearen espezifikazio teknikoa, 2000ko ekaina.

Código de buenas prácticas en materia de portabilidad móvil. Asociación de Operadores para la portabilidad móvil.

Listado de operadores que suscriben el Código de Buenas Prácticas.

Azken ebazpenak

Últimas 10 resoluciones de portabilidad en el ámbito telecomunicaciones
Número
Asunto
Fecha de resolución

DT 2013/675

Eramangarritasunaren inguruko azken 10 ebazpenak, telekomunikazioen arloan