Activitat internacional

Participem en l’anomenat Fòrum de Tessalònica. Aquest fòrum es va crear a iniciativa de la Comissió Europea el juny del 2014 amb els objectius següents:


·         Intercanviar experiències i millors pràctiques entre tots els agents que participen en el sector aeroportuari.
·         Aplicar de manera pràctica la Directiva sobre taxes aeroportuàries, amb l’objectiu d’identificar les dificultats d’aplicació en la seva transposició en les ordenacions jurídiques nacionals en els diferents estats membres.
·         Reflexionar de manera comuna sobre els principis per fixar les taxes aeroportuàries per compartir criteris i millors pràctiques en l’estimació dels costos (en particular, el cost de capital), així com els models d’estimació de trànsit, els esquemes d’incentius i els indicadors de qualitat.
·         Revisar la Directiva de taxes aeroportuàries.

Una vegada es va crear el Fòrum, i per acord de les persones participants, es va decidir crear dos grups de treball1 focalitzats en aspectes d’interès especial per a la majoria, com són:
1.    El procediment de transparència i consultes entre el gestor aeroportuari i els representants de les companyies aèries.
2.    El cost de capital (WACC).
Participem en tots dos grups i liderem el del cost de capital.


1 Els estats membres que participen en els grups de treball juntament amb la Comissió Europea són els següents: Àustria, Alemanya, Itàlia, Holanda, Regne Unit, Irlanda, França, Suècia, Dinamarca i Espanya.