Merkatu elektrikoa

Merkatu elektrikoaren funtzionamendua eta lehia-maila ikuskatzen dugu, handizkako merkatuan zein txikizkakoan, bai eta sistemaren operazioa ere. Iturri berriztagarrietatik eratorritako argindarraren jatorria eta etiketatzea bermatzeko sistema kudeatzen dugu.

 

Ikuskape-txostenak

Merkatuaren eta lehiaren irekieraren maila eta eraginkortasuna ikuskatzen dugu, handizkako zein txikizkako merkatuan, energia elektrikoaren eta gas naturalaren kontsumitzaileek egindako erreklamazioak eta energia elektrikoa epera kontratatzeko enkante arautuak barne.

Eperako handizkako merkatuaren ikuskapen-txostenak 

Jarraipen txostenak

Últimos 3 informes de seguimiento
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/003/18 IS MERCADOS A PLAZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE 2018
IS/DE/003/18 IS MERCADOS A PLAZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AGOSTO 2018
IS/DE/003/18 IS MERCADOS A PLAZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JULIO 2018

Azken  jarraipen txostenak

Epera kontratatzeko enkanteen txosten 

Epera kontratatzeko enkanteen txosten guztiak

 

Elektrizitatearen eskurako handizkako merkatu penintsularraren ikuskapen-txostenak

Últimos 3 informes de supervisión del mercado mayorista spot
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/025/16 IS MERCADO PENINSULAR MAYORISTA AL CONTADO DE ELECTRICIDAD. AÑO 2015
IS/DE/001/15 IS MERCADO PENINSULAR MAYORISTA AL CONTADO DE ELECTRICIDAD CIERRE DE 2014
IS/DE/001/15 IS MERCADO PENINSULAR MAYORISTA AL CONTADO DE ELECTRICIDAD MAYO Y JUNIO 2014

Handizkako spot merkatuaren azken  ikuskapen-txostenak

Elektrizitatearen merkatu iberiarra (MIBEL)

Mibel

mibel.com

 

Txikizkako merkatuaren ikuskapena
 

Elektrizitatearen txikizkako merkatuaren ikuskapen-txostenak

Últimos 3 informes de supervisión del mercado minorista de electricidad
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/041/17 IS MERCADO MINORISTA DE ELECTRICIDAD. 2016 AÑO 2016
IS/DE/002/15 IS MERCADO MINORISTA DE ELECTRICIDAD AÑO 2014
IS/DE/002/14 IS MERCADO MINORISTA DE ELECTRICIDAD AÑO 2013

Txikizkako merkatuaren ikuskapena

Elektrizitatearen txikizkako merkatuaren ikuskapen-txostenak

Últimos informes de supervisión de los cambios de comercializador de energía eléctrica y gas
Número Nombre Fecha informe Período
IS/DE/014/18 IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR PRIMER TRIMESTRE 2018
IS/DE/014/17 IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR AÑO 2017
IS/DE/014/17 IS SOBRE CAMBIOS DE COMERCIALIZADOR CUARTO TRIMESTRE 2017

Energia elektrikoaren eta gasaren komertzializatzaile-aldaketen ikuskapen-txostenako

Elektrizitatearen eta gasaren txikizkako merkatuaren eskaintzen azkenengo ikuskapen-txostenak, eskaintzen konparatzailean jasotakoa

Últimos 3 informes de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad recogidas en el comparador de ofertas
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/011/16 IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD -INFORMADAS AL COMPARADOR DE OFERTAS- ANUAL JUNIO 2014-JUNIO 2016
IS/DE/011/15 IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD INFORMADAS AL COMPARADOR OFERTAS. ANUAL JUNIO 2013-JUNIO 2014
IS/CNE/011/13 IS DE LAS OFERTAS COMERCIALES DE GAS Y ELECTRICIDAD - INFORMADAS AL COMPARADOR DE OFERTAS AÑO 2013

Energia elektrikoaren eta gasaren komertzializatzaile-aldaketen azken ikuskapen-txostena

5 motako neurketa-ekipoen datuen jarraipenaren eta aplikazioaren txostenak

Últimos 10 informes sobre el seguimiento y aplicación de los datos procedentes de equipos de medida tipo 5
Número Expediente Fecha
IS/DE/002/18 IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN. AÑO 2017
IS/DE/002/17 IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN. SEGUNDO SEMESTRE 2016.
IS/DE/002/16 IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN.SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMER SEMESTRE 2016
IS/DE/002/16 IS EQUIPOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN.SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMER SEMESTRE 2016

5 motako neurketa-ekipoen datuen jarraipenaren eta aplikazioaren txosten guztiak 

Adierazle elektrikoen buletinak

Últimos 3 boletines de indicadores eléctricos
Número Expediente Fecha Período
IS/DE/012/18 IS BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS 2018 OCTUBRE 2018
IS/DE/012/18 IS BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS 2018 SEPTIEMBRE 2018
IS/DE/012/18 IS BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS 2018 JULIO 2018

Adierazle elektrikoen buletinen txosten guztiak

Europako Batzordearentzako urteko txostena, Espainiako elektrizitate eta gas merkatuaren egoeraren ingurukoa

 

Energia elektrikoaren ekoizpen merkatuaren prezioak

Energia elektrikoaren ekoizpen merkatuaren prezioak argitaratzen ditugu

Últimas estadísticas
Título Periodo Fecha de publicación
Precios mercado 2018 2018
Precios mercado 2017 2017
Precios mercado 2016 2016

Energia elektrikoaren ekoizpen merkatuaren prezioen estatistika guztiak ikusi 

Erregimen bereziko salmentak

Ver todas las estadísticas de Ventas de régimen especial

 

Elektrizitate merkatuko energia elektrikoko komertzializatzaileen, banatzaileen eta kontsumitzaile zuzenen zerrendak 

Industria, Energia eta Turismo Ministerioari eta, hala badagokio, Administrazio eskumendunari, jardueran hasi izana eta utzi ez izana jakinarazi dioten komertzializatzaileen zerrenda argitaratzen dugu.

Listado completo de comercializadores
 5 de septiembre de 2017

Erreferentziako komertzializatzaileen zerrenda eta horiekin harremanetan jartzeko datuak argitaratzen ditugu, Gizarte Bonuaren eskatzearen eta kontsulta-jasotzearen inguruko ondorioetarako.

Kontsumitzaileek euren banatzaileari euren instalazioen segurtasunaren inguruko intzidentziak jakinarazteko dituzten doako telefonoen eta energia elektrikoaren banatzaile bakoitzaren web atarien zerrenda argitaratzen dugu, zure horniketa-gunean fakturatutako ordu-kargaren kurba kontsultatzeko.

Industria, Energia eta Turismo Ministerioari eta, hala badagokio, Administrazio eskumendunari, jardueran hasi izana eta utzi ez izana jakinarazi dioten sistemaren kargen kudeatzaileen zerrenda argitaratzen dugu.

Listado de gestores de carga del sistema 
15 de diciembre de 2017

ndustria, Energia eta Turismo Ministerioari eta, hala badagokio, Administrazio eskumendunari, jardueran hasi izana eta utzi ez izana jakinarazi dioten merkatuko kontsumitzaile zuzenen zerrenda argitaratzen dugu. 

 

Elektrizitatearen jatorria eta etiketatzea bermatzeko sistema

Energia iturri berriztagarrietatik eta eraginkortasun handiko kogeneraziotik eratorritako argindarraren jatorria eta etiketatzea bermatzeko sistema kudeatzen dugu, berme horien ziurtagiria eta gainerako izapideak egiteko Espainiako erakunde arduraduna garen aldetik. Halaber, enpresa komertzializatzaileek nahitaez erakutsi behar duten elektrizitate-etiketa egiten dugu urtero.