Supervisió dels procediments de consultes públiques aplicables a les modificacions de les tarifes aeroportuàries

Supervisem tant el procediment de consultes del DORA com el procediment de consultes d’actualització anual de les tarifes.

En aquest sentit, i en relació amb el procediment de consultes del DORA, supervisem que la proposta del DORA que Aena remet a la Direcció General d’Aviació Civil (DGAC) s’hagi sotmès al procediment de transparència i consulta que regula l’article 24 de la Llei 18/2014. En particular, supervisem que la informació proporcionada a les aerolínies hagi estat suficient per valorar la proposta, inclosos els valors esperats de les variables operatives i financeres en els principals aeroports. Podem dictar resolucions i establir la informació que s’ha d’intercanviar en el procediment de consultes i els agents que s’han d’admetre en el procés.

D’altra banda, i pel que fa al procediment de consultes d’actualització anual de les tarifes, supervisem el procediment de consulta que, almenys una vegada a l’any i, si escau, cada vegada que es modifiquin les tarifes aeroportuàries, Aena ha de dur a terme amb els representants de les companyies aèries sobre el funcionament del sistema de tarifes i les seves modificacions i actualitzacions. Això s’aplica especialment pel que fa a la correcta determinació i aplicació de l’IMAAJ i sobre el manteniment dels nivells de qualitat exigibles. En aquest procediment, a més d’intercanviar la informació necessària, s’han de considerar els punts de vista que els usuaris han posat de manifest i justificar les seves decisions en cas de desacord.