Aireportuetako tarifen aldaketei aplikagarri zaizkien kontsulta publikoko prozeduren ikuskapena

DORAren kontsulta-prozedura zein tarifak urtero eguneratzeko kontsulta-prozedura ikuskatzen dugu.


Alde horretatik, eta DORAren kontsulta-prozedurari dagokionez, Aenak Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiari (DGAC) bidaltzen dion DORAren proposamenak 18/2014 Legearen 24. artikuluak araututako gardentasun eta kontsulta-prozedura betetzea ikuskatzen dugu. Bereziki, airelineei emandako informazioa proposamena balioztatzeko nahikoa izatea ikuskatzen dugu, aireportu nagusietako aldagai operatibo eta finantzarioen inguruan espero diren balioak barne. Ebazpenak eman ditzakegu, kontsulta-prozeduran trukatu beharreko informazioa eta prozesuan onartu beharreko eragileak zehaztuz.


Bestalde, eta tarifak urtero eguneratzeko kontsulta-prozedurari dagokionez, Aenak urtean behin, gutxienez, eta, aireportuetako tarifak aldatzen diren bakoitzean, hegazkin-konpainien ordezkariekin egin beharreko kontsulta-prozedura ikuskatzen dugu, tarifa-sistemen eta horien aldaketa eta eguneratzeen ingurukoa; bereziki, IMAAJaren ezartze eta aplikazio egokiaren, eta exijitu beharreko kalitate-mailen mantentzearen gainekoa. Prozedura horretan, nahiko informazio trukatzeaz gainera, aintzak hartu beharko dira erabiltzaileek adierazitako ikuspegiak, eta erabakiak justifikatu, desadostasun kasuan.