Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/450/23 SA.109370 ASOC - APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Exenta UE 660.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/449/23 SA.109333 DIGITALIZACIÓN 2023 - COLLARES VIRTUALES - AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COLLARES DE GEOLOCALIZACIÓN Y CERCADO DIGITAL DEL GANADO BOVINO/VACUNO OVINO Y CABALLAR. Exenta UE 1.650.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/448/23 SA.109324 CULT - CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZAS MUSICALES Exenta UE 2.508.810,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/447/23 SA.109323 CULT - OFERTA CULTURAL EN ÁREAS NO URBANAS Exenta UE 202.491,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 27/09/2023
AE/CNMC/446/23 SA.109320 AGRI - PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE CRÍA DE LA RAZA PARDA DE MONTAÑA Exenta UE PRINCIPADO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/445/23 SA.109318 AGRI - BERRIKER 2023 - PROYECTOS DE I+D VINCULADOS A LA CADENA DE VALOR DE LA ALIMENTACIÓN Y DE LA MADERA. Exenta UE 2.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/444/23 SA.109317 AGRI - BERRIKER 2023 - PROYECTOS DE I+D PARA LOS SECTORES AGRÍCOLA Y FORESTAL Exenta UE GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/443/23 SA.109313 INV - BERRIKER 2023 - PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PROCESOS DE NEGOCIO. Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/442/23 SA.109312 INV - PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN BIOECONOMÍA 2023 Exenta UE 370.500,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/441/23 SA.109311 INV - BEARINN-R AND D A.I.E.- INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN Exenta UE 450.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023