Erregistroak, SGDA eta Tasak

Espainian komunikazio elektronikoko sareen ustiaketan eta zerbitzu-ematean interesatuta daudenek MLBNri jakinarazi behar diote aurrez, Operadoreen Erregistroan inskribatzeko.

Horrekin batera, zenbakien erregistro bat eta Lurreko Telebista Digitalaren zerbitzuen informazio parametroen erregistro bat daukagu.

Abonatuen Datuak Kudeatzeko Sistema (SGDA) ere kudeatzen dugu; horren bitartez, gida-zerbitzuen eta abonatuen zenbakien inguruko (118AB) kontsulta telefonikoen emaileen, larrialdi-zerbitzuen emaileen eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen eskura jartzen dira publikoarentzat erabilgarri dagoen telefono zerbitzura abonatutakoen datuak. 

 

Sareen eta Komunikazio Elektroniko Zerbitzuen Operadoreen Erregistroa 

Arauak

Espainian komunikazio elektronikoko sareen ustiaketan eta zerbitzu-ematean interesatuta daudenek MLBNri jakinarazi behar diote aurrez, Operadoreen Erregistroan inskribatzeko, ondorengo araudiaren arabera.

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

boe.es

Norma derogada, a excepción de su disposición adicional decimosexta y las disposiciones transitorias séptima, novena y duodécima, con efectos de 30 de junio de 2022, por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, sin perjuicio de lo dispuesto en sus disposiciones transitorias. Ref. BOE-A-2022-10757

Inprimaki erabilgarriak

Registro de numeración

Normativa

minetad.gob.es

Registro de numeración

numeracionyoperadores.cnmc.es

Últimos movimientos del Registro de numeración

numeracionyoperadores.cnmc.es

Solicitud de numeración

Control anual de la numeración y control semestral de la numeración para servicios de mensajes

Registro de parámetros de TDT

Normativa

Entidades habilitadas para la explotación de canales digitales

Gestores del múltiple digital

Asignaciones de parámetros de la TDT

Identificadores de servicio

Actualizado el 10 de marzo de 2021

Identificadores de trama de transporte

Actualizado el 10 de marzo de 2021

Suministro y recepción de los datos de los abonados a través del Sistema de Gestión de Datos de Abonados (SGDA)

Normativa

Formularios disponibles

Últimas Resoluciones de Registros y SGDA

Resoluciones relevantes en materia de Registro

Zenbakien erregistroaren inguruko ebazpenak

Zenbakien erregistroaren inguruko ebazpen guztiak

LTDaren parametroen erregistroen inguruko ebazpenak

LTDaren parametroen erregistroen inguruko ebazpen guztiak

Abonatuen datuetan (SGDA) sartzeko baimenaren inguruko ebazpenak

SGDAren inguruko azken 10 ebazpenak telekomunikazioen arloan

Nazioko arau-autoritateen gastuen txostena