Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Energía
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/054/19 - REMUNERACIÓN 902 ORANGE

Resolución del Consejo - Multa | 09 Xuñ 2020
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/055/19 - REMUNERACIÓN 902 BT

Resolución del Consejo - Multa | 09 Xuñ 2020
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/056/19 - REMUNERACIÓN 902 VODAFONE

Resolución del Consejo - Multa | 09 Xuñ 2020
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/057/19 - REMUNERACIÓN 902 XTRA

Resolución del Consejo - Multa | 09 Xuñ 2020
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/052/19 - REMUNERACIÓN 902 ALAI

Resolución del Consejo - Multa | 09 Xuñ 2020
Audiovisual

IFPA/DTSA/020/20 - ARCHIVO DENUNCIA DAYLIHOLICS

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 09 Xuñ 2020
Audiovisual

IFPA/DTSA/019/20 - ARCHIVO DENUNCIA LEXUS

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 09 Xuñ 2020
Audiovisual

IFPA/DTSA/018/20 - ARCHIVO DENUNCIA PREMIOS GOYA

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 09 Xuñ 2020
Audiovisual

IFPA/DTSA/017/20 - ACUERDO ARCHIVO SHARAZON

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 09 Xuñ 2020
Audiovisual

IFPA/DTSA/006/20 - ACUERDO ARCHIVO DENUNCIA GRAN HERMANO VIP 7

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 09 Xuñ 2020
Audiovisual
Audiovisual

SNC/DTSA/001/20 - SNC/DTSA/001/20/ATRESMEDIA

Acuerdo del Consejo - Incoación | 09 Xuñ 2020
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

VS/0312/10 - CARPA DORADA Y CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS

Resolución del Consejo - Modificación sanción, Ejecución de sentencia | 04 Xuñ 2020