Kanonen ikuskapena

Trenbideen kanonek indarreko legeek ezarritakoa betetzea zaintzen dugu. Hala, ADIFek eta Abiadura Handiko ADIFek kanonen inguruko proposamen bat aurkeztu behar digute, trenbide-enpresei kontsultatu behar zaie, eta MLBNren aurretiazko txostena behar da. Beharrezko konprobazioak egiteko, auditoriak enkargatu eta egin diezazkiekegu azpiegituren kudeatzaileei, zerbitzu horien emateari lotutako kostuak ezagutzeko.

Gainera, araudi komunitarioak trenbide-zerbitzuari zuzenean egotz dakizkiokeen kostu-ereduak aztertzeko funtzioa ematen digu.

Azkenik, FOM/189/2015 Aginduan aurreikusitako trenbide-kanonen sisteman pizgarriak aplikatzeari dagokionez, horien aplikazioaren ondoriozko edozein gatazka konpontzeaz gainera, sistemaren oinarrizko parametroen inguruan ebazten dugu, azpiegituren kudeatzaileen eta trenbide-enpresen artean akordiorik ez badago. Pizgarrien sistemaren jarraipenerako batzordean ordezkari bat ere badugu, gainera.

Azken ebazpenak

Trenbide-kanonen ikuskatzeko espedienteen ebazpen guztiak

Tarifen ikuskapena

Trenbide-enpresak zerbitzu-instalazioetara sartzearekin lotutako eskumenez gain, zerbitzu osagarrien tarifak kostuetara bideratuta egotea eta arrazoizko etekina edukitzea ere ikuskatzen dugu. Zerbitzu osagarriek trakzio-korrontearen horniketa, instalazio finkoetan trakzio-erregaiaren horniketa, bidaiarientzako trenen aurre-beroketa, salgai arriskutsuen eta konboi berezien kontratu pertsonalizatuak, eta garraio-unitate intermodalen (UTI) zamalanak hartzen dituzte barne. Instalazio horien ustiatzaileen tarifen inguruko proposamenak aztertzen ditugu; hortaz, aurretiazko txosten bat egiten dugu, hilabete bateko epean. Izapide hori beharrezkoa da ustiatzaileek sarearen inguruko aitorpenean euren tarifak argitaratu ditzaten, Trenbide Sektorearen Legearen arabera. Azken ebazpenak Trenbide-tarifak ikuskatzeko espedienteen ebazpen guztiak