Consultas aos usuarios

Consultamos de forma periódica e, polo menos, unha vez cada dous anos, aos representantes dos usuarios dos servizos de transporte ferroviario de mercadorías e viaxeiros para ter en conta os seus puntos de vista sobre o mercado ferroviario no que desenvolven a súa actividade.