Vixilancia

Encargámonos de vixiar que as Resolucións/Acordos en materia de competencia se cumpran e de evitar que se convertan en simples declaracións teóricas inútiles e caras.

A vixilancia é o conxunto de actuacións que teñen por obxecto asegurar o cumprimento das obrigas (condicións, compromisos e sancións) adoptadas polo Consello co obxecto de preservar ou instaurar a competencia naqueles mercados nos que esta podería ter sido eliminada ou negativamente afectada.

O incumprimento das Resolucións/Acordos adoptados é unha infracción moi grave da Lei de defensa da competencia que pode ser sancionada con multas de ata o 10% do volume de negocio total da empresa incumpridora no exercicio anterior ao da imposición da multa, independentemente da imposición de multas coercitivas de ata 12.000 euros/día co fin de obrigar ao cumprimento do ordenado na resolución, e mesmo ordenar a desconcentración no caso de incumprimento das condicións/compromisos aos que se subordinou esta.

Últimas sentencias

Últimas 20 sentencias de conductas anticompetitivas
Número Expediente Fecha sentencia Sentencia
VATC/0466/13 SGAE - AUTORES
VC/0612/14 TELEFÓNICA/DTS
VS/0652/07 REPSOL/CEPSA/BP
VS/0312/10 CARPA DORADA Y CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS
VS/0460/13 SGAE - CONCIERTOS
VC/0612/14 TELEFÓNICA/DTS
VS/0376/11 PANADERIAS PAMPLONA
VS/0516/14 ICOGAM
VC/1072/19 MIH FOOD DELIVERY HOLDINGS / JUST EAT
VS/0491/13 COLEGIO ABOGADOS GUADALAJARA
VS/0469/13 FABRICANTES DE PAPEL Y DE CARTÓN ONDULADO
VATC/0567/15 ESTUDIOS DE MERCADO INDUSTRIA FARMACÉUTICA
VS/0587/16 COSTAS BANKIA
VS/0342/11 ESPUMA DE POLIURETANO
VS/0280/10 SUZUKI-HONDA
VS/0453/12 RODAMIENTOS FERROVIARIOS
VS/0297/10 AGEDI/AIE
VC/0643/15 TAMINCO/CEPSA QUIMICA-ACTIVOS
VS/0410/12 ASCENSORES-2
VS/0329/11 ASFALTOS DE CANTABRIA

Todas las resoluciones de vigilancia del ámbito de competencia

Vigilancias activas

Todas las vigilancias activas en estos momentos sobre resoluciones de la CNMC, o de las antiguas autoridades de competencia, para velar por su cumplimiento
Número Expediente Tipo
VC/0612/14 TELEFÓNICA/DTS Vigilancia de Concentraciones
VS/0652/07 REPSOL/CEPSA/BP Vigilancia de Conductas
VS/0312/10 CARPA DORADA Y CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS Vigilancia de Conductas
VS/0460/13 SGAE - CONCIERTOS Vigilancia de Conductas
VATC/0567/15 ESTUDIOS DE MERCADO INDUSTRIA FARMACÉUTICA Vigilancia acuerdos de terminación convencional
VS/0587/16 COSTAS BANKIA Vigilancia de Conductas
VS/0342/11 ESPUMA DE POLIURETANO Vigilancia de Conductas
VS/0454/12 TRANSPORTE FRIGORÍFICO Vigilancia de Conductas
VC/0432/12 ANTENA 3/LA SEXTA Vigilancia de Concentraciones
VS/0280/10 SUZUKI-HONDA Vigilancia de Conductas
VS/0504/14 AIO Vigilancia de Conductas
VS/0226/10 LICITACIONES DE CARRETERAS Vigilancia de Conductas
VS/0453/12 RODAMIENTOS FERROVIARIOS Vigilancia de Conductas
VSNC/0032/13 REPSOL Vigilancia de Ley 30/92
VS/0297/10 AGEDI/AIE Vigilancia de Conductas
VS/0482/13 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Vigilancia de Conductas
VS/0380/11 COCHES DE ALQUILER Vigilancia de Conductas
VS/0410/12 ASCENSORES-2 Vigilancia de Conductas
VS/0329/11 ASFALTOS DE CANTABRIA Vigilancia de Conductas
VS/0430/12 RECOGIDA DE PAPEL Vigilancia de Conductas

Ver más opciones de búsqueda para estos expedientes

-->