Control de Contidos

Menores

En relación coa protección de menores, temos encomendada a función de controlar o cumprimento das obrigas impostas para facer efectivos os dereitos do menor.
 

Dereitos dos  menores

Os menores teñen dereito a que a súa imaxe e voz non sexan utilizadas nos servizos de comunicación audiovisual sen o seu consentimento ou o do seu representante legal, de acordo coa normativa vixente.

En todo caso, está prohibida a difusión do nome, da imaxe ou doutros datos que permitan a identificación dos menores no contexto de feitos delituosos ou emisións que discutan a súa tutela ou filiación.

Contidos e horarios de protección

Todos os produtos audiovisuais deben dispoñer dunha cualificación por idades.

Está prohibida a emisión de contidos audiovisuais que poidan prexudicar seriamente o desenvolvemento físico, mental ou moral dos menores e, en particular, programas que inclúan escenas de pornografía ou violencia gratuíta.

Para a televisión en aberto, establécese un horario de protección xeral entre as 6 e as 22 horas, durante as que non se poderán emitir contidos que poidan resultar prexudiciais para o desenvolvemento físico, mental ou moral dos menores, é dicir, cualificados como non recomendados para menores de 18 anos. Estes contidos poderán emitirse fóra deste horario de protección xeral sempre precedidos por un aviso acústico e visual.

Así mesmo, para a televisión en aberto, establécense tres franxas horarias consideradas de protección reforzada durante as que non poderán emitirse contidos cualificados como non recomendados para menores de 12 anos::

 • De luns a venres: de 8 a 9 horas e de 17 a 20 horas
 • Sábados, domingos e festivos de ámbito estatal: de 9 a 12 horas

Os programas dedicados a xogos de azar e apostas, só poden emitirse entre a unha e as cinco da mañá.

Aqueles con contido relacionado co esoterismo e as paraciencias, só poderán emitirse entre as 22 e as 7 da mañá.

Pola súa banda, cando o servizo de comunicación audiovisual se realice mediante un catálogo de programas, os prestadores deberán elaborar catálogos separados para aqueles contidos que poidan prexudicar seriamente o desenvolvemento físico, mental ou moral dos menores.

Comunicacións comerciais

En horario de protección ao menor, os prestadores do servizo de comunicación audiovisual non poderán inserir comunicacións comerciais que promovan o culto ao corpo e o rexeitamento á autoimaxe, tales como produtos adelgazantes, intervencións cirúrxicas ou tratamentos de estética, que apelen ao rexeitamento social pola condición física, ou ao éxito debido a factores de peso ou estética..

As comunicacións comerciais non lles deberán producir prexuízo moral ou físico aos menores.

As Resolucións referidas a requirimentos ou infraccións en materia de protección ao menor, encóntranse nos ámbitos referidos a Requirimentos ou Resolucións sancionadoras.

Últimas resolucións

Todas as resolucións de expedientes de control de contidos de publicidade no ámbito audiovisual.
 

Publicidade

En relación coa publicidade, exercemos o control sobre o cumprimento das obrigas, as prohibicións e os límites ao exercicio do dereito a realizar comunicacións comerciais audiovisuais, de acordo co establecido na Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual.

Neste sentido, os controis sobre a publicidade son:

 • Supervisamos a publicidade ilícita e prohibida, poñendo especial coidado en vixiar a publicidade encuberta.
 • Supervisamos unha realización adecuada dos patrocinios e os emprazamentos de produto.
 • Controlamos os límites máximos de emisión de autopromoción (5 minutos por hora de reloxo) e de mensaxes publicitarias e de televenda (12 minutos por hora de reloxo), tendo en conta as exclusións fixadas neste último cómputo pola Lei.
 • Vixiamos o número de interrupcións publicitarias permitidas en determinados programas, tales como películas para televisión, longametraxes, informativos, programas infantís ou acontecementos deportivos.
 • Controlamos o principio de identificación e separación entre a publicidade e a programación, así como o respecto das mensaxes publicitarias á integridade dos programas nos que se insiren.
 • Resolvemos sobre o carácter non publicitario dos anuncios de servizo público ou de carácter benéfico, logo da solicitude dos interesados (exención cómputo publicitario).

As Resolucións referidas a requirimentos ou infraccións en materia de publicidade, encóntranse nos ámbitos referidos a Requirimentos ou Resolucións sancionadoras.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de expedientes de publicidad en el ámbito audiovisual
Número Asunto Fecha de resolución Tipo publicidad
EC/DTSA/036/22 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. en relación a la campaña “Objetivo RTVE-abandono animal” 15 Set 2022
EC/DTSA/035/22 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la fundación privada Grup d’Afectats d’Esclerosi Multiple -GAEM- en relación con la campaña “Empodéranos”. 15 Set 2022
EC/DTSA/019/22 Acuerdo por el que se archiva la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset España Comunicación S.A. en relación a la campaña “Mediaset españa por la paz”. 15 Set 2022
EC/DTSA/031/22 Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. en relación a la campaña “Objetivo RTVE-MEDIOAMBIENTE”. 07 Xul 2022
EC/DTSA/034/22 Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES -CONFEDERACIÓN ASPACE- en relación con la campaña “Yo Decido”. 07 Xul 2022
EC/DTSA/033/22 Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la FUNDACIÓN ATRESMEDIA en relación a la campaña “Encuentros mentes AMI 2022”. 07 Xul 2022
EC/DTSA/030/22 Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A. en relación a la campaña “Objetivo RTVE-INCENDIOS”. 07 Xul 2022
EC/DTSA/032/22 Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la FUNDACIÓN JUEGATERAPIA en relación a la campaña “Los hermanos también curan”. 07 Xul 2022
EC/DTSA/029/22 Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. en relación a la campaña “Objetivo RTVE-accidentes”. 30 Xuñ 2022
EC/DTSA/028/22 Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la Asociación Dual en relación con la campaña “Este verano te la vas a jugar”. 30 Xuñ 2022

Todas las resoluciones de expedientes de control de contenidos de publicidad en el ámbito audiovisual

Accesibilidade

A normativa garante o dereito das persoas con discapacidade visual ou auditiva a unha accesibilidade universal á comunicación audiovisual, de acordo coas posibilidades tecnolóxicas. Isto pódese facer por diversos medios: a subtitulación, a interpretación con lingua de signos e a audiodescrición dos contidos. Todo iso co obxecto de garantir a calidade do servizo e a satisfacción das persoas destinatarias.

Para iso, a Lei xeral da comunicación audiovisual establece unhas porcentaxes mínimas de programas subtitulados e unha cantidade de horas á semana de interpretación con lingua de signos e de audiodescrición..

Estas obrigas aplícanse aos servizos de comunicación audiovisual televisiva en aberto e de cobertura estatal ou autonómica..

Na CNMC controlamos que se cumpran estas obrigas no ámbito estatal.

CANLES PRIVADAS EN ABERTO

 • Subtitulado: 75%
 • Audiodescrición: 2 horas semanais
 • Lingua de signos: 2 horas semanais

CANLES DE SERVIZO PÚBLICO

 • Subtitulado: 90%
 • Audiodescrición: 10 horas semanais
 • Lingua de signos: 10 horas semanais