Ámbitos especiais

O operador designado para a prestación do Servizo Postal Universal (SPU) deberá realizar a entrega dos envíos no enderezo postal que figure na súa cuberta, e procurará a entrega daqueles envíos postais cuxo enderezo, aínda que sexa incompleto, permita a identificación do destinatario. As entregas practicaranse, polo menos todos os días laborables, de luns a venres, salvo no caso de concorrer circunstancias ou condicións xeográficas especiais. Nese caso, realizarase unha entrega en instalacións apropiadas distintas ao domicilio postal, que previamente deberemos autorizar mediante a definición de zonas de moi baixa densidade de poboación, entre as que non se inclúen zonas rurais.

Últimas resolucións

Todas as resolucións de expedientes de ámbitos especiais no ámbito postal.