Ámbitos especiais

O operador designado para a prestación do Servizo Postal Universal (SPU) deberá realizar a entrega dos envíos no enderezo postal que figure na súa cuberta, e procurará a entrega daqueles envíos postais cuxo enderezo, aínda que sexa incompleto, permita a identificación do destinatario. As entregas practicaranse, polo menos todos os días laborables, de luns a venres, salvo no caso de concorrer circunstancias ou condicións xeográficas especiais. Nese caso, realizarase unha entrega en instalacións apropiadas distintas ao domicilio postal, que previamente deberemos autorizar mediante a definición de zonas de moi baixa densidade de poboación, entre as que non se inclúen zonas rurais.

Últimas resolucións

Últimas 10 resoluciones de expedientes de entornos especiales en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/030/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN EL SOTO
STP/DTSP/031/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACION PEÑARRUBIA
STP/DTSP/035/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN LAS ARENAS
STP/DTSP/034/22 DETERMINACIÓN MODOS DE ENTREGA ENVIOS POSTALES EN EL DOMICILIO DE MAGDALENA GOMEZ
STP/DTSP/026/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACION EL MAPA
STP/DTSP/028/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN COLONIA SAN JOAQUIN
STP/DTSP/027/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACION EL CUARTILLEJO
STP/DTSP/025/22 SOLICITUD ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN MONTE DE LOS SANTOS - MEDINA AZAHARA
STP/DTSP/009/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN REGADIU NORD
STP/DTSP/008/22 SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACIÓN REGADIU SUD

Todas as resolucións de expedientes de ámbitos especiais no ámbito postal.