Calidade do SPU

Controlamos e medimos as condicións de prestación do Servizo Postal Universal (SPU) en función destes tres indicadores:

  • Obxectivos de prazo medio de expedición de cartas e tarxetas postais e paquete postal.
  • Índice de tempo medio de atención ordinaria ao usuario en oficinas e locais de Correos.
  • Grao de fiabilidade medido a través da porcentaxe anual de reclamacións no ámbito do SPU formuladas ante o Ministerio de Fomento sobre o total das presentadas ante Correos.

Últimas resolucións

Todas as resolucións de expedientes de calidade do SPU no ámbito postal