Internacional

Participamos nos foros de reguladores do sector de comunicacións electrónicas.

" "O Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC ou ORECE polas súas siglas en galego) é o foro que reúne dende 2009 os reguladores independentes europeos. O BEREC estableceuse a través do Regulamento (CE) n.º 1211/2009 e ten como obxectivos principais asesorar as institucións da Unión Europea no desenvolvemento do mercado interior para as redes de comunicacións electrónicas e crear un vínculo entre as autoridades nacionais de regulación e a Comisión Europea. Trátase, ademais, dun organismo independente dos gobernos, da Comisión Europea, así como de calquera outra entidade pública ou privada.

Entre as tarefas que desenvolve o BEREC encóntrase o desenvolvemento e a divulgación de boas prácticas regulatorias e a asistencia aos reguladores en cuestións de regulamentación e emisión de ditames e informes para proporcionar asesoramento en relación co sector das comunicacións electrónicas. Tanto os reguladores nacionais coma a Comisión Europea deben ter plenamente en conta os ditames, as recomendacións, as directrices, o asesoramento e as boas prácticas en materia de regulamentación adoptados polo BEREC.

O BEREC adoptou unha estratexia a medio prazo que abrangue o período 2015-2017 pola que establece tres prioridades: (i) o fomento da competencia e os investimentos; (ii) o do mercado interior e (iii) o fortalecemento e a protección dos usuarios finais.

Participamos no grupo de reguladores independentes do sector das comunicacións electrónicas, chamado Independent Regulators Group (IRG). Este foro constituíuse en 1997 por iniciativa dos reguladores sectoriais e reúne os reguladores dos países europeos, membros ou non da Unión Europea, para compartir e desenvolver boas prácticas e realizar actividades como obradoiros ou seminarios sobre cuestións relevantes do sector.

 

" "Na actualidade, ocupamos a vicepresidencia do Grupo de Reguladores Euromediterráneos (EMERG), do que somos membros. EMERG foi creado en 2008 como plataforma informal para fomentar o intercambio de boas prácticas sectoriais entre as Autoridades Nacionais de Regulamentación (ANR) de ambas as dúas beiras do Mediterráneo, aínda que a participación está aberta a todas as autoridades europeas. Esta iniciativa inspírase nos principios e ideais para a cooperación euromediterránea establecidos na Declaración de Barcelona (2006).

 

" "REGULATEL é o Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicacións creado en 1999 e que actualmente reúne 23 membros para coordinar e apoiar o desenvolvemento das telecomunicacións na rexión. Participamos nas súas actividades dende o inicio e en 2013 fomos designados membro de pleno dereito, xunto cos reguladores de Portugal e Italia. No marco de REGULATEL, desenvolvemos o Programa de Excelencia Regulatoria de España que posibilita que profesionais latinoamericanos que traballen nun Regulador ou Ministerio de América Latina poidan realizar estadías formativas na CNMC.