Conflitos

Resolvemos os conflitos que poidan xurdir entre os operadores ou entre operadores e outras entidades que se beneficien das obrigas de acceso e interconexión, en relación coas obrigas establecidas na Lei xeral de telecomunicacións e a súa normativa de desenvolvemento.

En particular, coñecemos os conflitos sobre as seguintes materias:

  •  Acceso, interconexión e interoperabilidade.
  •  Conservación da numeración (portabilidade).
  • Compartición de infraestruturas.
  • Entre prestadores de servizos de consulta telefónica e operadores de redes públicas telefónicas fixas
  • Relativos ás condicións nas que se ofertará o servizo por xunto de acceso a bandas de frecuencia establecido no artigo 4.6. do Real decreto 458/2011, sobre actuacións en materia de espectro radioeléctrico para o desenvolvemento da sociedade dixital.
  • Itinerancia.
  •  Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Xestión do múltiple dixital.

 

Últimas resolucións

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/166/19 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. frente a XFERA MÓVILES S.A. por no haber alcanzado un acuerdo de interconexión directa entre sus redes.
CFT/DTSA/035/20 Resolución por la que se declara concluso el conflicto de acceso a infraestructuras municipales presentado por ANTENAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.L. frente al Ayuntamiento de Pioz.
CFT/DTSA/075/20 Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES S.L. frente a cinco operadores del GRUPO DIALOGA por desaparición sobrevenida de su objeto.
CFT/DTSA/014/19 CFT/DTSA/014/19/ALAI vs TELEFÓNICA y TME RETENCIÓN PAGOS 11862
CFT/DTSA/022/20 Resolución del conflicto entre Adamo Telecom Iberia S.A. y Edistribución Redes Digitales S.L.U. relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador en Vilanova del Vallès.
CFT/DTSA/096/19 CFT/DTSA/096/19/INCOTEL vs VODAFONE ONO y SINEASEN PORTABILIDAD
CFT/DTSA/029/20 CFT/DTSA/029/20
CFT/DTSA/030/20 CFT/DTSA/030/20/DESCONEXIÓN SERVICIOS XTRA Y XFERA vs. CABLEMULA
CFT/DTSA/155/19 CFT/DTSA/155/19/PORTABILIDAD COLT vs GRUPO DIALOGA
CFT/DTSA/173/19 CFT/DTSA/173/19/DESCONEXIÓN ACCESO XTRA TELECOM vs CANAL DON BENITO

Últimos 10 conflitos no ámbito das telecomunicacións