Conflitos

Resolvemos os conflitos que poidan xurdir entre os operadores ou entre operadores e outras entidades que se beneficien das obrigas de acceso e interconexión, en relación coas obrigas establecidas na Lei xeral de telecomunicacións e a súa normativa de desenvolvemento.

En particular, coñecemos os conflitos sobre as seguintes materias:

  •  Acceso, interconexión e interoperabilidade.
  •  Conservación da numeración (portabilidade).
  • Compartición de infraestruturas.
  • Entre prestadores de servizos de consulta telefónica e operadores de redes públicas telefónicas fixas
  • Relativos ás condicións nas que se ofertará o servizo por xunto de acceso a bandas de frecuencia establecido no artigo 4.6. do Real decreto 458/2011, sobre actuacións en materia de espectro radioeléctrico para o desenvolvemento da sociedade dixital.
  • Itinerancia.
  •  Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Xestión do múltiple dixital.

 

Últimas resolucións

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/001/19 CFT/DTSA/001/19/ASTRA vs. ATRESMEDIA/MEDIASET
CFT/DTSA/063/18 Resolución por la que se archiva el conflicto entre AUREA ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.L. y UFD DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, S.A. relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador, por desaparición sobrevenida de su objeto.
CFT/DTSA/048/17 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 NUEVA INFORMACIÓN TELEFÓNICA, S.A. contra AIRE NETWORKS MEDITERRÁNEO, S.L.U.
CFT/DTSA/008/18 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 NUEVA INFORMACIÓN TELEFÓNICA, S.A. contra VODAFONE ESPAÑA, S.A., por la inserción de una locución informativa en la red móvil de esta última para las llamadas de sus clientes a los números cortos de consulta telefónica sobre números de abonado que gestiona la primera entidad.
CFT/DTSA/045/18 Resolución sobre el conflicto de acceso interpuesto por SAT TV PLUS, S.L.U. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la inviabilidad del uso compartido de un poste por superar la tensión máxima permitida.
CFT/DTSA/032/18
CFT/DTSA/043/17 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por UNIVERSAL TECNO SERVICES, REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA, S.L. contra el INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMATICA DE BARCELONA y TRADIA TELECOM, S.A., por la denegación del acceso a la red WIFI del Ayuntamiento de Barcelona.
CFT/DTSA/029/18 Resolución del conflicto de LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. contra VODAFONE ENABLER ESPAÑA, S.L. en relación con la interoperabilidad de servicios de mensajes SMS.
CFT/DTSA/051/17 Resolución del conflicto de acceso entre R.D.L. y LA MANGA CLUB, S.L., sobre la rescisión del contrato de acceso a una red de cobre suscrito entre ambas entidades
CFT/DTSA/040/17 Resolución del conflicto de portabilidad de líneas móviles entre AIRE NETWORKS MEDITERRÁNEO y BB PHONE LEVANTE -LEMONVIL- .

Últimos 10 conflitos no ámbito das telecomunicacións