Treneko zerbitzu berriak

Interes Orokorreko Trenbide Sarerako trenbide-zerbitzu berrien sarbidea gainbegiratzen dugu. Zehazki, bidaiarien trenbide-zerbitzu berrien proposamenak argitaratzen ditugu, zerbitzu publikoko lineekin bat datozenak, eta, interesdunek horrela eskatuta, oreka ekonomikoaren proba egiten dugu, proposatutako zerbitzu berriak zerbitzu publikoko kontratu baten oreka ekonomikoa arriskuan jartzen duen zehazteko.

Oreka ekonomikoaren probaren erregulazioa Batzordeak 2018ko azaroaren 20an emandako 2018/1795 Betearazpen Erregelamenduan (EB) aurkitzen da; horren bitartez, oreka ekonomikoaren proba aplikatzeko prozedura eta irizpideak ezartzen dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/34/EB zuzentarauko 11. artikuluaren arabera. 

Bidaiarien trenbideko garraio-zerbitzu berria, zerbitzu publikoko betebeharrak dituenarekin bat datorrena, ustiatzeko asmoa duten tren-enpresek CNMCri jakinarazi beharko diote, honako inprimaki hau bidalita:

Las autoridades competentes que hayan autorizado un servicio sujeto a obligaciones de servicio público en el itinerario de que se trate, cualquier empresa ferroviaria que esté ejecutando el servicio afectado y los administradores de infraestructuras podrán solicitar la prueba de equilibrio económico en el plazo de un mes desde la notificación de la información sobre el nuevo servicio de transporte de viajeros. Para solicitar la prueba a la CNMC deberán utilizar el siguiente formulario:

 

 

Servicios ferroviarios

SNCF Voyageurs 

 • Servicio ferroviario comunicado entre Barcelona – Girona – Figueres

 1. Horario de servicio 2023-2024

ILSA (IRYO)

 • Servicio ferroviario comunicado entre Cuenca - Madrid

 1. Horario de servicio 2022-2023
 • Servicio ferroviario comunicado  entre Albacete - Madrid

 1. Horario de servicio 2022-2023
 • Servicio ferroviario comunicado  entre Ciudad Real - Madrid

 1. Horario de servicio 2022-2023
 • Servicio ferroviario comunicado  entre Tarragona - Barcelona

 1. Horario de servicio 2022-2023
 • Servicio ferroviario comunicado entre Córdoba – Sevilla/Málaga

 1. Horario de servicio 2021 -2022

 

OUIGO 

 • Servicio Ferroviario comunicado entre Valladolid – Segovia – Madrid

 1. Horario de servicio 2023-2024
 1. Horario de servicio 2021-2022
 2. Horario de servicio 2020-2021