Informes econsultas

Elaboramos informes sobre proxectos normativos, estudos e resolvemos consultas sobre materias que poidan afectar o desenvolvemento do  mercado.

Informes

Últimos 10 informes de transporte aeroportuario
Número
Nombre
Fecha resolución

INF/DTSP/0002/14

Todos los informes

Informes de Propuestas Normativas

Todos los informes de propuestas normativas

Consultas

Últimas 10 consultas y peticiones de transporte aeroportuario
Número
Nombre
Fecha resolución

CNS/DTSP/520/17

Todas las consultas