Resolución de conflitos

Resolvemos os recursos presentados contra as decisións de Aena sobre modificación ou actualización das súas tarifas aeroportuarias. A resolución inclúe a modificación tarifaria revisada que proceda (respectando o IMAPA) e, se é o caso, os estándares que se correspondan cos indicadores e niveis de calidade de servizo que se consideren aceptables e consistentes coa modificación tarifaria revisada.

Últimas 10 consultas y peticiones de transporte aeroportuario
Número Nombre Fecha resolución
CFT/DTSP/038/18 RECURSO CONTRA PROPUESTA TARIFARIA DE AENA SA 2019
CFT/DTSP/086/19 CONFLICTO SOBRE PROPUESTA DE AENA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA 2020
CFT/DTSP/038/18 RECURSO CONTRA PROPUESTA TARIFARIA DE AENA SA 2019