Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/450/23 SA.109370 ASOC - APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Exenta UE 660.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/449/23 SA.109333 DIGITALIZACIÓN 2023 - COLLARES VIRTUALES - AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COLLARES DE GEOLOCALIZACIÓN Y CERCADO DIGITAL DEL GANADO BOVINO/VACUNO OVINO Y CABALLAR. Exenta UE 1.650.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/448/23 SA.109324 CULT - CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZAS MUSICALES Exenta UE 2.508.810,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/447/23 SA.109323 CULT - OFERTA CULTURAL EN ÁREAS NO URBANAS Exenta UE 202.491,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 27/09/2023
AE/CNMC/446/23 SA.109320 AGRI - PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE CRÍA DE LA RAZA PARDA DE MONTAÑA Exenta UE PRINCIPADO DE ASTURIAS 27/09/2023
AE/CNMC/445/23 SA.109318 AGRI - BERRIKER 2023 - PROYECTOS DE I+D VINCULADOS A LA CADENA DE VALOR DE LA ALIMENTACIÓN Y DE LA MADERA. Exenta UE 2.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/444/23 SA.109317 AGRI - BERRIKER 2023 - PROYECTOS DE I+D PARA LOS SECTORES AGRÍCOLA Y FORESTAL Exenta UE GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/443/23 SA.109313 INV - BERRIKER 2023 - PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PROCESOS DE NEGOCIO. Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/442/23 SA.109312 INV - PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN BIOECONOMÍA 2023 Exenta UE 370.500,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023
AE/CNMC/441/23 SA.109311 INV - BEARINN-R AND D A.I.E.- INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN Exenta UE 450.000,00 € GOBIERNO VASCO 27/09/2023