Rexistros, SXDA e Taxas

Os interesados na explotación de redes e prestación de servizos de comunicacións electrónicas no territorio español teñen que notificarllo previamente á CNMC para a súa inscrición no Rexistro de operadores.

Así mesmo, temos un Rexistro de numeración e un Rexistro de parámetros de información dos servizos de Televisión Dixital Terrestre.

Tamén xestionamos o Sistema de Xestión de Datos de Abonado (SXDA) a través do que se poñen a disposición dos prestadores de servizos de guías e de consulta telefónica sobre números de abonado (118AB), dos prestadores de servizos de emerxencia e dos axentes facultados dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, os datos sobre os abonados ao servizo telefónico dispoñible ao público.

 

Rexistro de operadores de redes e servizos de comunicacións electrónicas

Normativa

Os interesados na explotación de redes e prestación de servizos de comunicacións electrónicas no territorio español teñen a obriga de notificarllo previamente á CNMC para a súa inscrición no Rexistro de operadores, de acordo coa seguinte normativa.

Formularios dispoñibles

Registro de numeración

Normativa

minetad.gob.es

Registro de numeración

numeracionyoperadores.cnmc.es

Últimos movimientos del Registro de numeración

numeracionyoperadores.cnmc.es

Solicitud de numeración

Control anual de la numeración y control semestral de la numeración para servicios de mensajes

Registro de parámetros de TDT

Normativa

Entidades habilitadas para la explotación de canales digitales

Gestores del múltiple digital

Asignaciones de parámetros de la TDT

Identificadores de servicio

Actualizado el 18 de octubre de 2019

Identificadores de trama de transporte

Actualizado el 18 de octubre de 2019

Suministro y recepción de los datos de los abonados a través del Sistema de Gestión de Datos de Abonados (SGDA)

Normativa

Formularios disponibles

Últimas Resoluciones de Registros y SGDA

Resoluciones relevantes en materia de Registro

Resolucións de rexistro de numeración

Últimas 10 resoluciones de registro de numeración en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
NUM/DTSA/3281/18 NUM/DTSA/3281/18
NUM/DTSA/3253/18 Resolución sobre la solicitud de INGENIUM OUTSOURCING SERVICES S.L.U. de subasignación de numeración a GRUPALIA INTERNET S.A. para la prestación de servicios máquina a máquina.
NUM/DTSA/3239/17 Informe sobre la numeración asignada a los operadores.
NUM/DTSA/3232/16 Informe del año 2016 sobre la numeración asignada a los operadores.
NUM/DTSA/3044/17 Resolución sobre la solicitud de ATENCIÓN CLIENTE TELECOM, S.L.U., de asignación de la numeración 11818 para el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado
NUM/DTSA/3035/15 Informe año 2015 sobre el control de la numeración asignada a los operadores
NUM/DTSA/3002/16 Resolución sobre la asignación inicial de numeración perteneciente al rango 7980ab para servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia de recaudación de fondos en campañas de tipo benéfico o solidario en la modalidad de suscripción.
NUM/DTSA/3018/15 Resolución sobre la solicitud de aviva voice system and services, s.l. de asignación de numeración nómada geográfica para un servicio de mensajes
NUM/DTSA/3018/15 Resolución por la que se avoca la competencia para resolver sobre la solicitud de aviva voice system and services, s.l. de asignación de numeración nómada geográfica para un servicio de mensajes.
NUM/DTSA/3002/16 Resolución por la que se avoca la competencia para resolver sobre la asignación inicial de numeración perteneciente al rango 7980ab para la prestación de servicios de mensajes de recaudación de fondos en campañas de tipo benéfico o solidario en la modalidad de suscripción.

Todas as resolucións de rexistro de numeración

Resolucións de rexistro de parámetros de TDT

Todas as resolucións de rexistro de parámetros de TDT

Resolucións de autorización de acceso a datos de abonado (SXDA)

Últimas 10 resolucións do SXDA no ámbito das telecomunicacións

Informe de gastos das autoridades reguladoras nacionais