Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/181/23 FOMENTO DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISCAPACIDAD. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACION 11/04/2023
AE/CNMC/180/23 PLAN COMPLEMENTARIO EN ENERGÍA E HIDRÓGENO VERDE -MRR- . PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 11/04/2023
AE/CNMC/179/23 SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE LÍNEAS DE SEGUROS AGRARIOS INCLUIDAS EN LOS PLANES NACIONALES DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 60.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 05/04/2023
AE/CNMC/176/23 PRODUCCIÓN DE NUEVOS MONTAJES TEATRALES DE SALA Y DE CALLE DE CARÁCTER PROFESIONAL -2023-2026- . CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 05/04/2023
AE/CNMC/178/23 PRODUCCIÓN DE NUEVOS ESPECTÁCULOS DE DANZA DE SALA Y DE CALLE DE CARÁCTER PROFESIONAL -2023-2026- . CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 04/04/2023
AE/CNMC/177/23 PRODUCCIÓN DE NUEVOS ESPECTÁCULOS DE CIRCO DE SALA CALLE Y CARPA DE CARÁCTER PROFESIONAL -2023-2026- . CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 04/04/2023
AE/CNMC/175/23 AYUDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO. LANHITZ 2023 Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 04/04/2023
AE/CNMC/174/23 PROGRAMA DE APOYO A LOS DIGITAL INNOVATION HUBS -PADIH- -MRR- Exenta UE 15.000.000,00 € MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 31/03/2023
AE/CNMC/173/23 PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL QUE FAVOREZCAN UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE EN LA PROVINCIA DE TERUEL. MODIFICACIÓN SA 105931 Exenta UE GOBIERNO DE ARAGON 31/03/2023
AE/CNMC/172/23 PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE ARAGÓN -MRR- Exenta UE GOBIERNO DE ARAGON 31/03/2023