Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/201/23 PROMOCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS EN VERSIÓN ORIGINAL CATALANA U OCCITANA EN SU VARIANTE ARANESA. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023
AE/CNMC/197/23 PROGRAMACIÓN Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS BIBLIOTECAS ARCHIVOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN. GALICIA Exenta UE 100.000,00 € XUNTA DE GALICIA 19/04/2023
AE/CNMC/196/23 PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023
AE/CNMC/195/23 PROYECTOS CULTURALES QUE UTILICEN TECNOLOGÍA INMERSIVA. CATALUÑA Exenta UE OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL. CATALUÑA 19/04/2023
AE/CNMC/194/23 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES GANADERAS QUE REALICEN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL. CANTABRIA Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 19/04/2023
AE/CNMC/188/23 MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL. ISLAS CANARIAS Exenta UE CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 18/04/2023
AE/CNMC/187/23 FOMENTO DE LA INVERSIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR EN PROYECTOS EMPRESARIALES. ARAGÓN Exenta UE GOBIERNO DE ARAGON 18/04/2023
AE/CNMC/186/23 PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE CONTENIDO CULTURAL GALLEGO Exenta UE AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 18/04/2023
AE/CNMC/148/23 AYUDAS REGIONALES A LA INVERSIÓN CASTILLA Y LEÓN Exenta UE CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 18/04/2023
AE/CNMC/147/23 AYUDA A BASQUEVOLT S.A. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INGEBEAT. PAÍS VASCO Exenta UE 19.445.808,00 € GOBIERNO VASCO 18/04/2023