Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/221/23 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA. PAÍS VASCO Exenta UE DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 05/05/2023
AE/CNMC/220/23 CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN LENGUA VASCA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PAÍS VASCO Exenta UE DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 05/05/2023
AE/CNMC/206/23 AYUDAS PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA CULTURAL ÁREAS NO URBANAS -MRR- . VIZCAYA Exenta UE DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 27/04/2023
AE/CNMC/205/23 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL -MRR- -PROGRAMA 1. MADRID Exenta UE COMUNIDAD DE MADRID 26/04/2023
AE/CNMC/204/23 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS DE INCENTIVOS REGIONALES EN ARAGÓN Exenta UE GOBIERNO DE ARAGON 25/04/2023
AE/CNMC/203/23 SUBVENCIÓN A OCHOA NARVAIZ PARA LA RECUPERACIÓN DE ESCOMBRERA EN UNDIANO -MRR- . NAVARRA Exenta UE 65.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 21/04/2023
AE/CNMC/200/23 PROYECTOS Y PLANES EDITORIALES. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023
AE/CNMC/199/23 DISTRIBUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESPECTÁCULOS. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023
AE/CNMC/198/23 MUSEO DO POBO GALEGO. PROGRAMACIÓN Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS BIBLIOTECAS ARCHIVOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN Exenta UE 451.800,00 € XUNTA DE GALICIA 19/04/2023
AE/CNMC/202/23 PLANES DE DISTRIBUCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023