Resolución de conflitos

Somos o órgano ao que as empresas ferroviarias poden recorrer en caso de desacordo nas condicións de acceso fixadas polos xestores das infraestruturas ferroviarias ou explotadores de servizo. En particular, e en relación con ADIF e ADIF Alta Velocidade, resolvemos os conflitos en relación con:

·         O contido e a aplicación da Declaración sobre a rede.
·         Os procedementos de adxudicación de capacidade e os seus resultados.
·         A contía, estrutura ou aplicación dos canons e tarifas ferroviarias.
·         Calquera trato discriminatorio no acceso ás infraestruturas ou aos servizos ligados a estas
·         A prestación dos servizos nos corredores ferroviarios. 

Tamén resolvemos as reclamacións que poidan formular as empresas ferroviarias nas súas relacións cos explotadores das instalacións de servizos ferroviarios. En particular, as discrepancias en relación con negativas de acceso ás devanditas infraestruturas así como en relación coa prestación dos servizos complementarios e auxiliares, cando se entenda que se vulnerou o principio de non discriminación.n.