Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/054/19 FINANCIACIÓN BONIFICADA A DETERMINADOS PROYECTOS EMPRESARIALES COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 9.650.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 05/04/2019
AE/CNMC/053/19 AYUDAS A INVERSIONES EMPRESARIALES DE ALTO IMPACTO CATALUÑA Exenta UE 4.500.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 05/04/2019
AE/CNMC/052/19 AYUDAS A LA EDICIÓN PARA EMPRESAS EDITORIALES Y PROFESIONALES 2019 NAVARRA Exenta UE 55.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA - DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 04/04/2019
AE/CNMC/051/19 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE EN 2019 Exenta UE 950.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 01/04/2019
AE/CNMC/050/19 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL PARA EL AÑO 2019 Exenta UE 3.800.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 01/04/2019
AE/CNMC/049/19 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID EN 2019. Exenta UE 250.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 01/04/2019
AE/CNMC/045/19 AYUDAS -ADELANTE INVERSIÓN- PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE 20.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD 26/03/2019
AE/CNMC/046/19 SUBVENCIONES DE CARÁCTER PLURIANUAL PARA DETERMINADOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 11.500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 22/03/2019
AE/CNMC/044/19 AYUDAS AL INSTITUTO VALENCIA D´ART MODERN - IVAM- PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y OPERACIONES DE CAPITAL - 2019 COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 1.479.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 15/03/2019
AE/CNMC/043/19 PROGRAMA BIKAINTEK - AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DOCTORADAS Y LA REALIZACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES EN LA CA DEL PAÍS VASCO - 2019 Exenta UE 6.600.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 15/03/2019