Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/235/18 AYUDA PROYECTO ESTRATÉGICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR AÉREO EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO Exenta UE 3.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 27/11/2018
AE/CNMC/234/18 SUBVENCIÓN AD HOC A BITÓ PRODUCCIONS SL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO TEMPORADA ALTA 2018 Exenta UE 1.547.500,00 € AJUNTAMENT DE GIRONA - DIPUTACIÓ DE GIRONA 23/11/2018
AE/CNMC/230/18 AYUDA DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE MEDIANTE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICOS Y DE ESTACIONES DE RECARGA O LLENADO DE GAS NATURAL GLP O HIDRÓGENO Exenta UE 125.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 13/11/2018
AE/CNMC/231/18 AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CENTROS VASCOS-EUSKAL ETXEAK POR LOS CURSOS DE EUSKERA IMPARTIDOS Exenta UE 234.000,00 € INSTITUTO ETXEPARE - GOBIERNO VASCO 09/11/2018
AE/CNMC/229/18 AYUDA AD HOC A LA ASOCIACIÓN LANGUNE PARA TRADUCCIÓN ENSEÑANZAS Y TECNOLOGÍAS DEL EUSKERA Exenta UE 45.000,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 09/11/2018
AE/CNMC/228/18 SUBVENCIONES DESTINADAS A EMISORAS LOCALES DE TELEVISIÓN EN LENGUA VASCA DE GIPUZKOA Exenta UE 346.100,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 07/11/2018
AE/CNMC/227/18 SUBVENCIONES DESTINADAS A EMISORAS RADIOFÓNICAS EN LENGUA VASCA DE GIPUZKOA. Exenta UE 56.200,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 06/11/2018
AE/CNMC/226/18 SUBVENCIONES PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN LENGUA VASCA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Exenta UE 478.000,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 06/11/2018
AE/CNMC/225/18 SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA. Exenta UE 456.100,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 06/11/2018
AE/CNMC/224/18 SUBVENCIONES A PROYECTOS PILOTO DE TECNOLOGÍA 5G Exenta UE 20.000.000,00 € ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES 06/11/2018