Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/131/20 AYUDAS AL PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 2020 -SECTOR PESCA- - PAÍS VASCO Exenta UE 28.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 10/08/2020
AE/CNMC/130/20 AYUDAS AL PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 2020 DE AYUDAS REINTEGRABLES. - PAÍS VASCO Exenta UE 28.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 10/08/2020
AE/CNMC/133/20 SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES Y SERIES DE TELEVISIÓN DE FICCIÓN ANIMACIÓN O DOCUMENTALES - CANARIAS Exenta UE 1.031.300,00 € CONSEJERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 10/08/2020
AE/CNMC/132/20 AYUDAS A EMPRESAS Y AGENTES DE LA RVCTI DE LA CA DE EUSKADI PARA LA I+D EN COVID-19- PAÍS VASCO Exenta UE 1.600.000,00 € GOBIERNO VASCO 10/08/2020
AE/CNMC/129/20 SUBVENCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.021.100,00 € JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 05/08/2020
AE/CNMC/128/20 SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS AL FOMENTO DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y ENCLAVES LABORALES -PRÓRROGA SA.53370- - COM VALENCIANA Exenta UE 35.000.000,00 € SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACION 05/08/2020
AE/CNMC/122/20 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 2019 - MADRID Exenta UE 500.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 04/08/2020
AE/CNMC/127/20 AYUDAS A LA DIGITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 PARA EL AÑO 2020- GALICIA Exenta UE 5.000.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 04/08/2020
AE/CNMC/120/20 AYUDAS A LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO - MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 30/07/2020
AE/CNMC/121/20 AYUDAS PARA PÚBLICOS CULTURALES - PAÍS VASCO Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 29/07/2020