Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/040/20 AYUDAS A LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS OBLIGATORIAS ADOPTADAS PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DEL ORGANISMO NOCIVO TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS -TOBRFV- - ANDALUCÍA Exenta UE 500.000,00 € CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 03/03/2020
AE/CNMC/039/20 AYUDAS DEL INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA PARA PROYECTOS DE EQUIPOS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA - GALICIA Exenta UE 2.500.000,00 € INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 01/03/2020
AE/CNMC/038/20 AYUDAS DEL INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL - GALICIA Exenta UE 3.000.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 27/02/2020
AE/CNMC/037/20 AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS EN GALICIA Exenta UE 1.100.000,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 27/02/2020
AE/CNMC/036/20 AYUDAS AL DESARROLLO DE MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO -PROGRAMA MAQUINARIA 4.0- - GALICIA Exenta UE 1.000.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 26/02/2020
AE/CNMC/035/20 PROGRAMA DE AYUDAS AL APOYO INTEGRAL A LA INNOVACIÓN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INVERSIÓN 2020- PAÍS VASCO Exenta UE 5.300.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 24/02/2020
AE/CNMC/031/20 AYUDAS A PROGRAMAS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A PERSONAS OCUPADAS Y VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE NAVARRA 2020. Exenta UE 275.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 16/02/2020
AE/CNMC/030/20 AYUDAS A LOS PROYECTOS AGRUPADOS INDUSTRIA 4.0 EN GALICIA 2020 Exenta UE 1.200.000,00 € INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 16/02/2020
AE/CNMC/029/20 AYUDAS PARA LA FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 2020- NAVARRA Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 16/02/2020
AE/CNMC/028/20 AYUDAS PARA LA FORMACIÓN EN PYMES 2020- NAVARRA Exenta UE 75.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 16/02/2020