Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/068/20 AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN GALLEGA EN EL PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA -HORIZON 2020- - GALICIA Exenta UE 1.606.300,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 18/05/2020
AE/CNMC/066/20 AYUDA A LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE CANTABRIA Exenta UE 500.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 18/05/2020
AE/CNMC/065/20 AYUDA A LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FÍSICOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. CANTABRIA Exenta UE 4.000.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 18/05/2020
AE/CNMC/067/20 SUBVENCIONES A PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE CONTENIDO CULTURAL GALLEGO- GALICIA Exenta UE 250.000,00 € AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 12/05/2020
AE/CNMC/064/20 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y/O NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL -IKT 2020- . PAÍS VASCO Exenta UE 450.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 11/05/2020
AE/CNMC/062/20 AYUDAS DESTINADAS A NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES DE EMPRESAS INNOVADORAS - PROGRAMA NEOTEC 2020- ESPAÑA Exenta UE 25.000.000,00 € CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 05/05/2020
AE/CNMC/061/20 AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES. CATALUNYA Exenta UE 2.000.000,00 € AGÉNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 05/05/2020
AE/CNMC/060/20 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y/O NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD -EUSKALGINTZA 2020- . PAÍS VASCO Exenta UE 979.200,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 04/05/2020
AE/CNMC/059/20 AYUDAS -ADELANTE INVERSIÓN- PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE 28.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD 27/04/2020
AE/CNMC/041/20 AYUDAS POR DAÑOS PRODUCIDOS POR LA DANA ENTRE LOS DÍAS 11 A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 20.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 01/04/2020