Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/173/20 AYUDAS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE MENORCA -CARB- 2020. BALEARES Exenta UE 780.000,00 € CONSEJO INSULAR DE MENORCA 26/10/2020
AE/CNMC/174/20 AYUDAS A INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD PARA PROYECTOS DE CLÚSTERS INNOVADORES - CATALUÑA Exenta UE 1.000.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 23/10/2020
AE/CNMC/172/20 AYUDA AD HOC A LA ASOCIACIÓN MADRID RUTAS DEL VINO 2020 - MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 22/10/2020
AE/CNMC/171/20 AYUDAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA INTERREG V B EUROPA SUROCCIDENTAL -SUDOE- 2014-2020 -MODIFICACIÓN DE SA.51635- Exenta UE 13.351.300,00 € 22/10/2020
AE/CNMC/170/20 AYUDAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA -POCTEFA- 2014-2020. MODIFICACIÓN DE SA.43273 Exenta UE 23.667.700,00 € 22/10/2020
AE/CNMC/169/20 AYUDAS COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑAPORTUGAL 20142020 -MODIFICACIÓN DE SA.43698- Exenta UE MINISTERIO DE HACIENDA 22/10/2020
AE/CNMC/168/20 AYUDAS A CENTROS MUNICIPALES DE ENSEÑANZAS MUSICALES -PAÍS VASCO Exenta UE 9.453.900,00 € GOBIERNO VASCO 15/10/2020
AE/CNMC/167/20 AYUDAS A CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZAS MUSICALES - PAÍS VASCO Exenta UE 2.017.100,00 € GOBIERNO VASCO 15/10/2020
AE/CNMC/166/20 AYUDAS DESTINADAS A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS AFECTADAS POR LOS AGUACEROS DE OCTUBRE DE 2019 O POR EL TEMPORAL GLORIA DE ENERO DE 2020 -MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO- CATALUÑA Exenta UE 3.300.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 09/10/2020
AE/CNMC/165/20 PROGRAMA DE AYUDAS DIRIGIDAS A LA ENTRADA DE INVERSORES PRIVADOS EN EMPRESAS INNOVADORAS DE RECIENTE CREACIÓN. MURCIA Exenta UE 200.000,00 € INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 08/10/2020