Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/014/21 AYUDAS A LA ZONA ESPECIAL DE CANARIAS -ZEC- -PRÓRROGA SA.40257- - CANARIAS Exenta UE 16.600.000,00 € MINISTERIO DE HACIENDA 19/01/2021
AE/CNMC/013/21 RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE CANARIAS -REF- . AYUDAS A LA INVERSIÓN -PRÓRROGA SA.40256- Exenta UE 146.000.000,00 € MINISTERIO DE HACIENDA 19/01/2021
AE/CNMC/011/21 AYUDAS PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO E INNOVACIÓN. SUSTITUCIÓN RÉGIMEN SA 51051 - ANDALUCÍA Exenta UE 30.000.000,00 € JUNTA DE ANDALUCIA 18/01/2021
AE/CNMC/258/20 AYUDA AD HOC A LA FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO MADRID Exenta UE 80.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 14/01/2021
AE/CNMC/257/20 AYUDAS A LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAS Y EMPRESARIOS DEL COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID Exenta UE 80.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 14/01/2021
AE/CNMC/256/20 AYUDAS PARA LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD MUSEÍSTICA DURANTE EL AÑO 2020. Exenta UE 150.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 14/01/2021
AE/CNMC/255/20 AYUDA AD HOC A LA ENTIDAD ASOCIACIÓN DE EDITORES DE MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 14/01/2021
AE/CNMC/254/20 AYUDAS GAUZATU INTERNACIONAL 2020 PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - PAÍS VASCO Exenta UE 3.935.000,00 € AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 14/01/2021
AE/CNMC/001/21 SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSIÓN INTENSIVOS EN CREACIÓN DE EMPLEO EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE JAÉN - ANDALUCÍA Exenta UE 3.000.000,00 € JUNTA DE ANDALUCIA 14/01/2021
AE/CNMC/241/20 AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL - CANARIAS Exenta UE 8.700.000,00 € CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 14/01/2021