Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/399/23 SA.108897 INV INICIATIVA FÁBRICA INTELIGENTE Y SOSTENIBLE EN MATERIA DE DIGITALIZACIÓN Y PACTO VERDE -GALICIA- Exenta UE 24.000.000,00 € AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN 29/08/2023
AE/CNMC/425/23 SA.109121 AGRI PROYECTOS INNOVADORES DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE LA AEI -GALICIA- Exenta UE 5.580.000,00 € XUNTA DE GALICIA 21/08/2023
AE/CNMC/424/23 SA.109110 ASOC CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO -CATALUÑA- Exenta UE 11.000.000,00 € GENERALITAT DE CATALUÑA 21/08/2023
AE/CNMC/426/23 SA.104723 - AMENDMENTS TO THE EXISTING SCHEME SA.100486 RRF SPAIN - TRTEL - SUPPORT PROGRAMME FOR SUSTAINABLE AND DIGITAL TRANSPORT - CO-INCENTIVE TO BOOST RAIL FREIGHT TRANSPORT BASED ON ENVIRONMENTAL AND SOCIO-ECONOMIC MERIT -NOTIFICADA- Notificada UE 120.000.000,00 € MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 18/08/2023
AE/CNMC/423/23 SA.109097 AGRI ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE NAVARRA -FORESNA/ZURGAIA- -NAVARRA- Exenta UE 109.889,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 18/08/2023
AE/CNMC/422/23 SA.109095 INV PROGRAMA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 2023 -VIZCAYA- Exenta UE 2.200.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 18/08/2023
AE/CNMC/421/23 SA.109094 AGRI COMPRA DE PRODUCTOS A BASE DE SAPONINAS EN LA LUCHA CONTRA EL CARACOL MANZANA EN EL DELTA DEL EBRO -CATALUÑA- Exenta UE 3.000.000,00 € GENERALITAT DE CATALUÑA 18/08/2023
AE/CNMC/420/23 SA.109033 AGRI CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE GANADO -MRR- -NAVARRA- Exenta UE 261.760,00 € 11/08/2023
AE/CNMC/419/23 SA.109029 CULT DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS Y SERIES AUDIOVISUALES -NAVARRA- Exenta UE 10.000.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 11/08/2023
AE/CNMC/418/23 SA.109028 INV REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL ERA-MIN 2023 -NAVARRA- Exenta UE 500.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 11/08/2023