Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/131/19 AGRI - AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA VACA FRISONA EN LAS ILLES BALEARS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 Exenta UE 120.000,00 € FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS 19/06/2019
AE/CNMC/130/19 AYUDA PARA DESARROLLO DE PROYECTO ESTRATÉGICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR AÉREO- COMUNITAT VALENCIANA Exenta UE 3.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 19/06/2019
AE/CNMC/129/19 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y/O NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD EN EL AÑO 2019 -EUSKALGINTZA- Exenta UE 979.200,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 19/06/2019
AE/CNMC/128/19 AYUDAS A LA MEJORA GENÉTICA DE LA RAZA DE VACA FRISONA DE GALICIA EN EL PERÍODO 2018 2020. Exenta UE 300.000,00 € XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 18/06/2019
AE/CNMC/109/19 AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES. CATALUÑA 2019 Exenta UE 1.000.000,00 € AGÉNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 18/06/2019
AE/CNMC/108/19 AYUDAS PARA PROYECTOS DE EQUIPOS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA- GALICIA Exenta UE 2.500.000,00 € INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 18/06/2019
AE/CNMC/107/19 AYUDAS PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ESPECIAL LAS DERIVADAS DE LA EXPOSICIÓN AL POLVO Y AL RUIDO EN EL SECTOR MINERO EN GALICIA. Exenta UE 1.200.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA EMPLEO E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA 16/06/2019
AE/CNMC/126/19 AYUDAS A LA DANZA LA LÍRICA Y LA MÚSICA INAEM 2019 Exenta UE 6.008.300,00 € INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA MÚSICA 13/06/2019
AE/CNMC/106/19 AYUDAS DESTINADAS A NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES DE EMPRESAS INNOVADORAS - PROGRAMA NEOTEC 2019 Exenta UE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 13/06/2019
AE/CNMC/105/19 AYUDAS PARA LA CONVOCATORIA EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL- PAÍS VASCO Exenta UE 450.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 13/06/2019