Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/151/21 PROGRAMA INDARTU 2021 -PESCA- . PAÍS VASCO Exenta UE 12.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 14/07/2021
AE/CNMC/149/21 AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y EN GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL -PRÓRROGA AYUDA SA.54269- Exenta UE 1.494.539,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 13/07/2021
AE/CNMC/150/21 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y/O NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA EN LA VIDA SOCIAL EN EL AÑO 2021 -EUSKALGINTZA- . PAÍS VASCO Exenta UE 1.350.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 13/07/2021
AE/CNMC/148/21 PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR TERCIARIO -MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN SA.56455- . PAÍS VASCO Exenta UE 2.550.000,00 € ENTE VASCO DE LA ENERGIA 13/07/2021
AE/CNMC/147/21 AYUDAS PARA LA INNOVACIÓN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INDUSTRIALIZACIÓN -2021-2023- . CATALUÑA Exenta UE 100.000.000,00 € DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO DE LA GENERALITAT CATALANA 12/07/2021
AE/CNMC/144/21 AYUDAS AL PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 2021 -SECTOR PESQUERO- . PAÍS VASCO Exenta UE 28.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 06/07/2021
AE/CNMC/143/21 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL -2021-2023- . CATALUÑA Exenta UE 40.000.000,00 € DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO DE LA GENERALITAT CATALANA 06/07/2021
AE/CNMC/142/21 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. PAÍS VASCO Exenta UE 4.000.000,00 € 06/07/2021
AE/CNMC/140/21 AYUDAS AL PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 2021 -SECTOR AGRÍCOLA- - PAÍS VASCO Exenta UE 28.000.000,00 € 06/07/2021
AE/CNMC/141/21 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL AÑO 2021 Exenta UE 3.420.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 24/06/2021