Ajudes públiques

Més enllà de l’impacte sobre la implantació del mercat interior comunitari, la concessió d’ajudes públiques, sigui quina en sigui la forma, constitueix una forma d’intervenció en l’economia que pot alterar el funcionament dels mercats. De fet, a vegades aquesta actuació pot suposar perjudicis al joc competitiu que, lluny d’afavorir l’interès públic, poden anar-hi en contra.

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència ha permès consolidar i aprofundir les funcions de l’autoritat espanyola de competència en matèria d’ajudes públiques, dins del conjunt d’atribucions encaminades a la promoció de la competència.

 

 

En efecte, la Llei 15/2007 permet a la CNMC emetre informes respecte als règims d’ajudes i les ajudes individuals i dirigir recomanacions als poders públics amb l’objectiu de mantenir la competència efectiva en els mercats. Així mateix, la CNMC emetrà amb caràcter anual un informe sobre les ajudes públiques concedides a Espanya, el qual té caràcter públic.

El Reial decret 261/2008, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de defensa de la competència (articles 7 i 8), precisa que l’anàlisi de les ajudes ha de versar sobre aspectes tant jurídics com econòmics, i que pot arribar a valorar aspectes com el pla estratègic en què s’integra l’ajuda, les bases reguladores o els elements positius i negatius de la concessió dins la denominada prova de valoració de l’ajuda.

Finalment, cal destacar la posada en marxa d’un centre informatiu telemàtic amb les ajudes públiques nacionals que s’hagin publicat en diaris oficials. Amb aquesta atribució es pretén servir de complement al registre d’ajudes d’Estat que gestiona la Comissió Europea.

 

Últimes ajudes

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número
Expediente
Tipo
Importe
Otorgante
Fecha

AE/CNMC/054/24

Exenta UE

3.000.000,00 €

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

04/05/2024

AE/CNMC/051/24

Exenta UE

3.150.000.000,00 €

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A., CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (SME)

04/05/2024

AE/CNMC/050/24

Exenta UE

800.000,00 €

GOBIERNO DE NAVARRA

04/05/2024

AE/CNMC/049/24

Exenta UE

270.000,00 €

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

04/05/2024

AE/CNMC/048/24

Exenta UE

5.400.000,00 €

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

04/05/2024

AE/CNMC/047/24

Exenta UE

10.000.000,00 €

GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES

04/05/2024

AE/CNMC/046/24

Exenta UE

7.500.000,00 €

INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA

04/05/2024

AE/CNMC/045/24

Exenta UE

15.000.000,00 €

GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES

04/05/2024