Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/171/23 PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE PÚBLICOS CULTURALES 2023. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 31/03/2023
AE/CNMC/170/23 PROGRAMA TECNOLÓGICO AERONÁUTICO 2023 -MRR- Exenta UE CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 31/03/2023
AE/CNMC/169/23 PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO PROTEGIDO. CASTILLA-LA MANCHA Exenta UE CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 30/03/2023
AE/CNMC/168/23 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES. MADRID Exenta UE CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA COMUNIDAD DE MADRID 30/03/2023
AE/CNMC/166/23 ICF AGROLIQUIDEZ. PESCA. CATALUÑA Exenta UE INSTITUT CATALA DE FINANCES 29/03/2023
AE/CNMC/165/23 AYUDAS REGIONALES A LA INVERSIÓN. SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN SA.102394. ANDALUCÍA Exenta UE VICECONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO JUNTA DE ANDALUCIA 29/03/2023
AE/CNMC/167/23 PROYECTOS TEATRALES DE SALA Y DE CALLE DE CARÁCTER PROFESIONAL -2023-2026- . CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 29/03/2023
AE/CNMC/162/23 PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EL MUNDO RURAL Exenta UE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 28/03/2023
AE/CNMC/159/23 ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE PROMUEVEN Y FORTALECEN LA INDUSTRIA EDITORIAL Exenta UE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 28/03/2023
AE/CNMC/158/23 EVENTOS DE CONTENIDO CULTURAL DIGITAL EN CATALUÑA Exenta UE OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL. CATALUÑA 28/03/2023