Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/221/23 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA. PAÍS VASCO Exenta UE DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 05/05/2023
AE/CNMC/220/23 CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN LENGUA VASCA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. PAÍS VASCO Exenta UE DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 05/05/2023
AE/CNMC/206/23 AYUDAS PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA CULTURAL ÁREAS NO URBANAS -MRR- . VIZCAYA Exenta UE DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 27/04/2023
AE/CNMC/205/23 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL -MRR- -PROGRAMA 1. MADRID Exenta UE COMUNIDAD DE MADRID 26/04/2023
AE/CNMC/204/23 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS DE INCENTIVOS REGIONALES EN ARAGÓN Exenta UE GOBIERNO DE ARAGON 25/04/2023
AE/CNMC/203/23 SUBVENCIÓN A OCHOA NARVAIZ PARA LA RECUPERACIÓN DE ESCOMBRERA EN UNDIANO -MRR- . NAVARRA Exenta UE 65.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 21/04/2023
AE/CNMC/200/23 PROYECTOS Y PLANES EDITORIALES. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023
AE/CNMC/199/23 DISTRIBUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESPECTÁCULOS. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023
AE/CNMC/198/23 MUSEO DO POBO GALEGO. PROGRAMACIÓN Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS BIBLIOTECAS ARCHIVOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN Exenta UE 451.800,00 € XUNTA DE GALICIA 19/04/2023
AE/CNMC/202/23 PLANES DE DISTRIBUCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023