Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/201/23 PROMOCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS EN VERSIÓN ORIGINAL CATALANA U OCCITANA EN SU VARIANTE ARANESA. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023
AE/CNMC/197/23 PROGRAMACIÓN Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS BIBLIOTECAS ARCHIVOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN. GALICIA Exenta UE 100.000,00 € XUNTA DE GALICIA 19/04/2023
AE/CNMC/196/23 PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 19/04/2023
AE/CNMC/195/23 PROYECTOS CULTURALES QUE UTILICEN TECNOLOGÍA INMERSIVA. CATALUÑA Exenta UE OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL. CATALUÑA 19/04/2023
AE/CNMC/194/23 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES GANADERAS QUE REALICEN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL. CANTABRIA Exenta UE 200.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 19/04/2023
AE/CNMC/188/23 MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL. ISLAS CANARIAS Exenta UE CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 18/04/2023
AE/CNMC/187/23 FOMENTO DE LA INVERSIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR EN PROYECTOS EMPRESARIALES. ARAGÓN Exenta UE GOBIERNO DE ARAGON 18/04/2023
AE/CNMC/186/23 PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE CONTENIDO CULTURAL GALLEGO Exenta UE AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 18/04/2023
AE/CNMC/148/23 AYUDAS REGIONALES A LA INVERSIÓN CASTILLA Y LEÓN Exenta UE CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON 18/04/2023
AE/CNMC/147/23 AYUDA A BASQUEVOLT S.A. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INGEBEAT. PAÍS VASCO Exenta UE 19.445.808,00 € GOBIERNO VASCO 18/04/2023