Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/181/23 FOMENTO DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISCAPACIDAD. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACION 11/04/2023
AE/CNMC/180/23 PLAN COMPLEMENTARIO EN ENERGÍA E HIDRÓGENO VERDE -MRR- . PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 11/04/2023
AE/CNMC/179/23 SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE LÍNEAS DE SEGUROS AGRARIOS INCLUIDAS EN LOS PLANES NACIONALES DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 60.000.000,00 € JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 05/04/2023
AE/CNMC/176/23 PRODUCCIÓN DE NUEVOS MONTAJES TEATRALES DE SALA Y DE CALLE DE CARÁCTER PROFESIONAL -2023-2026- . CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 05/04/2023
AE/CNMC/178/23 PRODUCCIÓN DE NUEVOS ESPECTÁCULOS DE DANZA DE SALA Y DE CALLE DE CARÁCTER PROFESIONAL -2023-2026- . CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 04/04/2023
AE/CNMC/177/23 PRODUCCIÓN DE NUEVOS ESPECTÁCULOS DE CIRCO DE SALA CALLE Y CARPA DE CARÁCTER PROFESIONAL -2023-2026- . CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 04/04/2023
AE/CNMC/175/23 AYUDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO. LANHITZ 2023 Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 04/04/2023
AE/CNMC/174/23 PROGRAMA DE APOYO A LOS DIGITAL INNOVATION HUBS -PADIH- -MRR- Exenta UE 15.000.000,00 € MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 31/03/2023
AE/CNMC/173/23 PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL QUE FAVOREZCAN UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE EN LA PROVINCIA DE TERUEL. MODIFICACIÓN SA 105931 Exenta UE GOBIERNO DE ARAGON 31/03/2023
AE/CNMC/172/23 PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE ARAGÓN -MRR- Exenta UE GOBIERNO DE ARAGON 31/03/2023