Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/247/23 DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA. NAVARRA Exenta UE 400.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 22/05/2023
AE/CNMC/253/23 FINANCIACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA. CANARIAS. PROLONGACIÓN SA.59296 Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 22/05/2023
AE/CNMC/252/23 INVERSIONES PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS. MURCIA Exenta UE INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 22/05/2023
AE/CNMC/251/23 LÍNIA START-UP CAPITAL COINVERSIÓN. CATALUÑA Exenta UE GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 22/05/2023
AE/CNMC/250/23 INDEMNIZACIONES CLAVIBACTER SEPEDONICUS. ANDALUCÍA Exenta UE 70.000,00 € VICECONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO JUNTA DE ANDALUCIA 22/05/2023
AE/CNMC/246/23 PROGRAMA INDARTU 2023. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 17/05/2023
AE/CNMC/243/23 PROGRAMA INDARTU 2023. PESCA. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 17/05/2023
AE/CNMC/245/23 COPRODUCCIONES INTERNACIONALES MINORITARIAS DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS. CATALUÑA Exenta UE INSTITUTO CATALÁN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 17/05/2023
AE/CNMC/244/23 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 17/05/2023
AE/CNMC/242/23 AYUDAS PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA CULTURAL ÁREAS NO URBANAS 2023 -MRR- . VIZCAYA Exenta UE DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 17/05/2023