Laguntza publikoak

Barne merkatu komunitarioaren gainean duen eraginetik harago, laguntza publikoa ematea -horien mota zeinahi dela ere- ekonomian esku hartzeko modu bat da, eta merkatuen funtzionamendua alda dezake. Izan ere, batzuetan, ekintza horrek kalteak eragin diezazkioke lehiari, eta interes publikoaren onera izan beharrean, horren kontra joan daiteke.

Uztailaren 3ko 15/2007 Legeak, Lehia Defendatzekoak, Espainiako lehia agintaritzak laguntza publikoen arloan dituen eginkizunak zehaztu eta sendotu ditu, lehia sustatzera bideratutako eskudantzien barruan.

 

 

Hain zuzen ere, 15/2007 Legeak gaitasuna ematen dio MLBNri laguntza-erregimenei eta banakako laguntzei buruzko txostenak egiteko eta botere publikoei merkatuetan lehia eraginkorrari eusteko aholkuak emateko. Era berean, Espainian emandako laguntza publikoei buruzko txosten bat egingo du MLBNk urtean.

Otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretuak, Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duenak (7 eta 8 art.), laguntzen azterketa alderdi juridiko zein ekonomikoei buruzkoa izango dela xedatzen du, eta laguntza hori biltzen duen plangintza estrategikoa, horren oinarri arautzaileak edo emakida horren elementu positibo zein negatiboak baloratu ahalko direla, laguntza neurtzeko probaren barruan.

Azkenik, aldizkari ofizialetan argitaratutako laguntza publiko nazionalen inguruko informazio-zentro telematiko bat abian jartzea azpimarratu behar da. Emakida horrek Europako Batzordeak kudeatzen duen Estatu laguntzen erregistroaren osagarri izan nahi du.

 

Azken laguntzak

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/241/23 PROYECTOS DE ENTIDADES QUE ARTICULEN EL SECTOR DE LA CULTURA DIGITAL. CATALUÑA Exenta UE OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL. CATALUÑA 17/05/2023
AE/CNMC/240/23 MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES -MRR- . GALICIA. MODIFICACIÓN SA.104919 Exenta UE AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 17/05/2023
AE/CNMC/239/23 ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 17/05/2023
AE/CNMC/238/23 PROGRAMA INDARTU 2023. AGRICULTURA. PAÍS VASCO Exenta UE 12.000.000,00 € GOBIERNO VASCO 17/05/2023
AE/CNMC/237/23 AYUDAS A LAS COOPERATIVAS Y OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS. CATALUÑA. PROLONGACIÓN SA 48620 Exenta UE GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 17/05/2023
AE/CNMC/236/23 PERTE EN ECONOMÍA CIRCULAR - AYUDAS AL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR -MRR- Exenta UE MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 15/05/2023
AE/CNMC/235/23 FOMENTO DE LA AUTOSUFICIENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS -MRR- . ISLAS CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 12/05/2023
AE/CNMC/234/23 FOMENTO DEL AUTOCONSUMO COMPARTIDO Y EL DESARROLLO DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS -MRR- . ISLAS CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 12/05/2023
AE/CNMC/233/23 TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN INVERSIONES EN PROYECTOS INNOVADORES TRACTORES O ESTRATÉGICOS -MRR- . ISLAS BALEARES Exenta UE DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES 12/05/2023
AE/CNMC/232/23 DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL -MRR- . ISLAS CANARIAS Exenta UE www.gobiernodecanarias.org 12/05/2023