Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/202/21 AYUDAS A LA I+D+I DE LOS SECTORES AGRÍCOLA FORESTAL Y DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. PAÍS VASCO Exenta UE 2.500.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 16/09/2021
AE/CNMC/201/21 AYUDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO 2021 -LANHITZ- . PAÍS VASCO Exenta UE 2.000.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 14/09/2021
AE/CNMC/200/21 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 2021. MADRID Exenta UE 100.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 14/09/2021
AE/CNMC/199/21 REAL FÁBRICA DE TAPICES 2021. MADRID Exenta UE 500.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID 14/09/2021
AE/CNMC/198/21 SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA MADERA DE NAVARRA -ADEMAN- Exenta UE 33.300,00 € DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA - GOBIERNO DE NAVARRA 14/09/2021
AE/CNMC/197/21 SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE NAVARRA FORESNA-ZURGAIA Exenta UE 93.900,00 € DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA - GOBIERNO DE NAVARRA 08/09/2021
AE/CNMC/196/21 PROGRAMA DE APOYO A LAS INVERSIONES EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS Y DEYECCIONES EN GANADERÍA Exenta UE 83.000.000,00 € DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS-MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 08/09/2021
AE/CNMC/195/21 PROGRAMA DE APOYO PARA LA APLICACIÓN DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y TECNOLOGÍAS 4.0 EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO Exenta UE 79.000.000,00 € DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS-MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 07/09/2021
AE/CNMC/194/21 FORMACIÓN DE TRABAJADORES OCUPADOS EN EMPRESAS DE SECTORES ESTRATÉGICOS DE LAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y/O CIBERSEGURIDAD. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.100.000,00 € SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON 02/09/2021
AE/CNMC/193/21 SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES. CANARIAS Exenta UE 6.945.000,00 € CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 20/08/2021