Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/077/23 AYUDA A LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE CIENCIAS FOTÓNICAS -ICFO- PARA EL PROYECTO DIGITAL INNOVATION HUB. CATALUÑA Exenta UE 9.400,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 31/01/2023
AE/CNMC/073/23 PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA 2023. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 31/01/2023
AE/CNMC/085/23 AYUDAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS -MRR- . BALEARES Exenta UE GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES 30/01/2023
AE/CNMC/084/23 AYUDAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD MINERA EN EL ÁMBITO DE UNA MINERÍA AUTÓCTONA Y SOSTENIBLE Exenta UE SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA 30/01/2023
AE/CNMC/083/23 ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CIRCULARIDAD DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS -MRR- . BALEARES Exenta UE GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES 30/01/2023
AE/CNMC/082/23 AYUDA A LA FUNDACIÓ EURECAT PARA EL PROYECTO DIGITAL INNOVATION HUB. CATALUÑA Exenta UE 8.800,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 30/01/2023
AE/CNMC/081/23 AYUDA AL CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN PARA EL PROYECTO DIGITAL INNOVATION HUB. CATALUÑA Exenta UE 9.100,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 30/01/2023
AE/CNMC/080/23 AYUDA AL CENTRO DE VISIÓN POR COMPUTADOR -CVC- PARA EL PROYECTO DIGITAL INNOVATION HUB. CATALUÑA Exenta UE 5.400,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 30/01/2023
AE/CNMC/079/23 AYUDA A LA FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT PARA EL PROYECTO DIGITAL INNOVATION HUB. CATALUÑA Exenta UE 8.200,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 30/01/2023
AE/CNMC/078/23 AYUDA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA -UPC- PARA EL PROYECTO DIGITAL INNOVATION HUB. CATALUÑA Exenta UE 10.600,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 30/01/2023