Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/044/19 AYUDAS AL INSTITUTO VALENCIA D´ART MODERN - IVAM- PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y OPERACIONES DE CAPITAL - 2019 COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 1.479.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 15/03/2019
AE/CNMC/043/19 PROGRAMA BIKAINTEK - AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DOCTORADAS Y LA REALIZACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES EN LA CA DEL PAÍS VASCO - 2019 Exenta UE 6.600.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 15/03/2019
AE/CNMC/042/19 AYUDAS A LA FUNDACIÓN CV PALAU DE LES ARTS PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES - 2019 COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 358.300,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 15/03/2019
AE/CNMC/041/19 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA - 2019 EN EUSKADI Exenta UE 626.800,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 15/03/2019
AE/CNMC/039/19 AYUDAS AL INSTITUT VALENCÍA DE CULTURA PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y OPERACIONES DE CAPITAL - 2019 Exenta UE 6.659.000,00 € CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT 15/03/2019
AE/CNMC/040/19 FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA Exenta UE 500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 14/03/2019
AE/CNMC/038/19 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE -PROGRAMA MOVES- - 2019 Exenta UE 45.000.000,00 € INSTITUTO DIVERSIFICACION Y AHORRO ENERGIA, IDAE 11/03/2019
AE/CNMC/033/19 AYUDAS PARA SEGUROS DE LAS POBLACIONES ACUÍCOLAS MARINAS DE MEJILLÓN - 2019 Exenta UE 30.000,00 € ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 05/03/2019
AE/CNMC/037/19 INCENTIVOS FISCALES PARA OBRAS AUDIOVISUALES -GIPUZKOA- Exenta UE 4.000.000,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 01/03/2019
AE/CNMC/036/19 AYUDAS A PROYECTOS DE EQUIPOS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA GALICIA Exenta UE 1.720.000,00 € INSTITUTO ENERGETICO DE GALICIA 28/02/2019