Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/148/19 SUBVENCIONES A LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ASTURIAS Exenta UE 16.600.000,00 € SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14/07/2019
AE/CNMC/147/19 AYUDAS AL PROGRAMA DE REFUERZO DE LA CADENA DE VALOR EN EL SECTOR DE LA TROQUELERÍA PARA AUTOMOCIÓN. PAÍS VASCO Exenta UE 1.300.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 14/07/2019
AE/CNMC/146/19 AYUDAS AL PROYECTO PILOTO DE I+D CON VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS PARA 2019. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 300.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 10/07/2019
AE/CNMC/145/19 AYUDA A LAS INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES VINCULADAS AL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL NUEVO VEHÍCULO FORD 2019. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 9.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 10/07/2019
AE/CNMC/144/19 APOYO DE PROYECTOS DE DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 5.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 10/07/2019
AE/CNMC/143/19 APOYO A INVERSIONES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. COMUNIDAD VALENCIANA EJERCICIO 2019 Exenta UE 4.000.500,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 10/07/2019
AE/CNMC/142/19 AYUDAS PARA EL EMPLEO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN FORMA DE SUBVENCIONES SALARIALES 2019. NAVARRA Exenta UE 370.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 09/07/2019
AE/CNMC/141/19 SUBVENCIONES A LAS UNIDADES DE APOYO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2019 NAVARRA Exenta UE 600.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- NAFAR LANSARE 09/07/2019
AE/CNMC/140/19 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. PAÍS VASCO Exenta UE 1.600.000,00 € GOBIERNO VASCO 04/07/2019
AE/CNMC/138/19 AYUDAS AL FOMENTO DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS EN LA GANADERÍA DE MADRID Exenta UE 100.000,00 € COMUNIDAD DE MADRID- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 03/07/2019