Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/235/18 AYUDA PROYECTO ESTRATÉGICO SOSTENIBLE EN EL SECTOR AÉREO EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO VALENCIANO Exenta UE 3.000.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 27/11/2018
AE/CNMC/234/18 SUBVENCIÓN AD HOC A BITÓ PRODUCCIONS SL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO TEMPORADA ALTA 2018 Exenta UE 1.547.500,00 € AJUNTAMENT DE GIRONA - DIPUTACIÓ DE GIRONA 23/11/2018
AE/CNMC/230/18 AYUDA DE CASTILLA LA MANCHA PARA EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE MEDIANTE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICOS Y DE ESTACIONES DE RECARGA O LLENADO DE GAS NATURAL GLP O HIDRÓGENO Exenta UE 125.000,00 € DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 13/11/2018
AE/CNMC/231/18 AYUDAS ECONÓMICAS A LOS CENTROS VASCOS-EUSKAL ETXEAK POR LOS CURSOS DE EUSKERA IMPARTIDOS Exenta UE 234.000,00 € INSTITUTO ETXEPARE - GOBIERNO VASCO 09/11/2018
AE/CNMC/229/18 AYUDA AD HOC A LA ASOCIACIÓN LANGUNE PARA TRADUCCIÓN ENSEÑANZAS Y TECNOLOGÍAS DEL EUSKERA Exenta UE 45.000,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 09/11/2018
AE/CNMC/228/18 SUBVENCIONES DESTINADAS A EMISORAS LOCALES DE TELEVISIÓN EN LENGUA VASCA DE GIPUZKOA Exenta UE 346.100,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 07/11/2018
AE/CNMC/227/18 SUBVENCIONES DESTINADAS A EMISORAS RADIOFÓNICAS EN LENGUA VASCA DE GIPUZKOA. Exenta UE 56.200,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 06/11/2018
AE/CNMC/226/18 SUBVENCIONES PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN LENGUA VASCA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Exenta UE 478.000,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 06/11/2018
AE/CNMC/225/18 SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA. Exenta UE 456.100,00 € DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA 06/11/2018
AE/CNMC/224/18 SUBVENCIONES A PROYECTOS PILOTO DE TECNOLOGÍA 5G Exenta UE 20.000.000,00 € ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES 06/11/2018