Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/072/19 EQUIPAMIENTO DE SALAS DE TEATRO MUNICIPALES Y MUSEOS SALAS DE EXPOSICIONES U OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS 2019. MADRID Exenta UE 750.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 13/05/2019
AE/CNMC/068/19 PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS EN COINVERSIÓN CON INVERSORES PRIVADOS. COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020. FEDER Exenta UE 1.340.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 13/05/2019
AE/CNMC/074/19 AYUDA AD HOC AL MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. MADRID 2019 Exenta UE 150.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 12/05/2019
AE/CNMC/073/19 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE MADRID PARA 2019 Exenta UE 3.420.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 12/05/2019
AE/CNMC/071/19 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN THYSSEN-BORNEMISZA. MADRID Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 12/05/2019
AE/CNMC/070/19 INCENTIVOS PARA FOMENTAR LA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO DE CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA Exenta UE 1.250.000,00 € CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 12/05/2019
AE/CNMC/069/19 ADAPTACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL EN EMPRESAS DEL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO CASTILLA LA MANCHA Exenta UE 350.000,00 € CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 12/05/2019
AE/CNMC/067/19 AYUDAS A PROYECTOS AUDIOVISUALES EN PAÍS VASCO Exenta UE 300.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 10/05/2019
AE/CNMC/066/19 PROYECTOS EMPRESARIALES PARA A PROMOVER EL DESARROLLO EXPERIMENTAL Y/O LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE TERUEL. Exenta UE 5.000.000,00 € GOBIERNO DE ARAGÓN - INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO 09/05/2019
AE/CNMC/062/19 DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES CANARIAS. Exenta UE 1.375.000,00 € CONSEJERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS 06/05/2019