Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/178/19 AYUDAS A LAS PÉRDIDAS DE RENTA EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS BAJO CUBIERTA DERIVADAS DE LOS FENÓMENOS DE LLUVIA E INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO 2019. NAVARRA Exenta UE 800.000,00 € DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA - GOBIERNO DE NAVARRA 16/09/2019
AE/CNMC/175/19 AYUDAS COMPENSATORIAS POR LOS COSTES DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE SALMONELOSIS EN AVICULTURA. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 500.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 16/09/2019
AE/CNMC/173/19 AYUDAS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE MENORCA -CARB- 2019-2020 BALEARES Exenta UE 75.000,00 € CONSEJO INSULAR DE MENORCA 16/09/2019
AE/CNMC/172/19 AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA -ADS- DE MENORCA PARA EL AÑO 2019. BALEARES Exenta UE 65.000,00 € CONSEJO INSULAR DE MENORCA 16/09/2019
AE/CNMC/179/19 AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO ,EDIFICACIÓN Nº5 DEL RECINTO FERIAL DE CANARIAS, - CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. CANARIAS Exenta UE 8.374.000,00 € CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 12/09/2019
AE/CNMC/177/19 AYUDA AD HOC AL CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA S.A. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 2.000.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 11/09/2019
AE/CNMC/176/19 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL- COM. VALENCIANA Exenta UE 500.000,00 € COMUNITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 11/09/2019
AE/CNMC/174/19 PROGRAMA DE AYUDAS A LA EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN EN POLÍGONOS EMPRESARIALES DE EUSKADI Exenta UE 1.976.800,00 € GOBIERNO VASCO 11/09/2019
AE/CNMC/171/19 AYUDAS PARA COMPENSAR LOS COSTES ADICIONALES DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN. GALICIA Exenta UE 200.000,00 € CONSELLERIA DE ECONOMIA EMPLEO E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA 11/09/2019
AE/CNMC/169/19 LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOTEC PARA PROYECTOS DE I+D CONJUNTOS DE EMPRESAS CATALANAS CON DESARROLLADORES DE TECNOLOGÍA PÚBLICOS ACREDITADOS TECNIO. CATALUÑA Exenta UE 1.500.000,00 € GENERALITAT DE CATALUNYA -AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ACCIÓ 11/09/2019