Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/093/20 SUBVENCIÓN PARA COSTES SALARIALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MONITORES Y PARA MATERIAL DE INVERSIÓN EN TALLERES DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO- ARAGÓN Exenta UE 220.000,00 € DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 03/07/2020
AE/CNMC/094/20 SUBVENCIÓN A LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 2020 Exenta UE 100.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 01/07/2020
AE/CNMC/092/20 AYUDAS A LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ESPECIAL LAS DERIVADAS DE LA EXPOSICIÓN AL POLVO Y AL RUIDO EN EL SECTOR MINERO- GALICIA Notificada UE 1.000.000,00 € XUNTA DE GALICIA 01/07/2020
AE/CNMC/086/20 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA PARA 2020- MADRID Exenta UE 1.750.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 29/06/2020
AE/CNMC/091/20 SUBVENCIÓN AL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA- MADRID Exenta UE 150.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 28/06/2020
AE/CNMC/090/20 SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID 2020 Exenta UE 250.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 28/06/2020
AE/CNMC/089/20 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE MADRID PARA 2020 Exenta UE 3.420.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 28/06/2020
AE/CNMC/088/20 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL PARA 2020- MADRID Exenta UE 3.800.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 28/06/2020
AE/CNMC/087/20 SUBVENCIÓN A A LA FUNDACIÓN ESCUELA DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2020 Notificada UE 1.750.000,00 € CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID 28/06/2020
AE/CNMC/084/20 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN DE FERROCARRILES ESPAÑOLES 2020- MADRID Exenta UE 100.000,00 € 26/06/2020