Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/098/21 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Exenta UE 43.000.000,00 € AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 10/05/2021
AE/CNMC/097/21 PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA INNOVACIÓN LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INVERSIÓN 2021. PAÍS VASCO Exenta UE 5.000.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 07/05/2021
AE/CNMC/096/21 PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO EN EMPRESAS DEL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO. COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 1.000.000,00 € SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 29/04/2021
AE/CNMC/095/21 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE ARAGÓN Exenta UE 1.050.000,00 € GOBIERNO DE ARAGON 27/04/2021
AE/CNMC/094/21 FINANCIACIÓN BONIFICADA A DETERMINADOS PROYECTOS EMPRESARIALES- COMUNIDAD VALENCIANA Exenta UE 9.850.000,00 € INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 27/04/2021
AE/CNMC/093/21 PROGRAMA DE INCENTIVOS 2 DESTINADO A LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS LIGADOS A LA MOVILIDAD ELECTRICA -PROGRAMA MOVES III- Exenta UE 43.200.000,00 € MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 27/04/2021
AE/CNMC/092/21 PROGRAMA DE INCENTIVOS 1 DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ENCHUFABLES Y DE PILA DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS LIGADOS A LA MOVILIDAD ELECTRICA -PROGRAMA MOVES III- Exenta UE 40.320.000,00 € MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 27/04/2021
AE/CNMC/091/21 AYUDAS DIRIGIDAS A PROYECTOS EMPRESARIALES GENERADORES DE EMPLEO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS ZONAS MINERAS PERÍODO 2020-2023 - ASTURIAS CASTILLA-LA MANCHA LEÓN PALENCIA TERUEL ZARAGOZA. MODIFICA SA 61572 Exenta UE 34.000.000,00 € MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 23/04/2021
AE/CNMC/089/21 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA - 2021 - PAÍS VASCO Exenta UE 640.000,00 € GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 16/04/2021
AE/CNMC/088/21 AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL VALENCIANO EN EL ÁMBITO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Exenta UE 2.850.000,00 € GENERALITAT VALENCIANA 16/04/2021