Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número
Expediente
Tipo
Importe
Otorgante
Fecha

AE/CNMC/024/24

Exenta UE

228.000,00 €

AGENCIA GALLEGA DE INNOVACIÓN

02/05/2024

AE/CNMC/023/24

Exenta UE

13.340.000,00 €

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL

02/05/2024

AE/CNMC/022/24

Exenta UE

65.000,00 €

CONSEJO INSULAR DE MENORCA

02/05/2024

AE/CNMC/020/24

Exenta UE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

02/05/2024

AE/CNMC/019/24

Exenta UE

5.286.528,00 €

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS - SODECAN

02/05/2024

AE/CNMC/017/24

Exenta UE

300.000,00 €

JUNTA DE EXTREMADURA

09/04/2024

AE/CNMC/018/24

Exenta UE

597.696,00 €

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID

08/04/2024

AE/CNMC/016/24

Exenta UE

20.100.000,00 €

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

08/04/2024

AE/CNMC/015/24

Exenta UE

600.000,00 €

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

08/04/2024