Axudas públicas

Máis alá do seu impacto sobre a implantación do mercado interior comunitario, a concesión de axudas públicas, calquera que sexa a forma daquelas, constitúe unha forma de intervención na economía que pode alterar o funcionamento dos mercados. De feito, en ocasións esta actuación pode supoñer prexuízos ao xogo competitivo que, lonxe de favorecer o interese público, poden ir na súa contra.

A Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia permitiu afianzar e afondar as funcións da autoridade española de competencia en materia de axudas públicas, dentro do conxunto de atribucións encamiñadas á promoción da competencia.

 

 

En efecto, a Lei 15/2007 permítelle á CNMC emitir informes con respecto aos réximes de axudas e ás axudas individuais e dirixir recomendacións aos poderes públicos conducentes ao mantemento da competencia efectiva nos mercados. Así mesmo, a CNMC emitirá con carácter anual un Informe sobre as axudas públicas concedidas en España, que ten carácter público.

O Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia (art. 7 e 8), precisa que a análise das axudas versará sobre aspectos tanto xurídicos como económicos, e poderá chegar a valorar aspectos como o plan estratéxico no que a axuda se integra, as súas bases reguladoras ou os elementos positivos e negativos da súa concesión dentro da denominada proba de sopesamento da axuda.

Por último, é de destacar a posta en marcha dun centro informativo telemático coas axudas públicas nacionais que fosen publicadas en diarios oficiais. Con esta atribución preténdese servir de complemento ao rexistro de axudas de Estado que xestiona a propia Comisión Europea.

 

Últimas Axudas

Últimas 10 ayudas públicas concedidas en España
Número Expediente Tipo Importe Otorgante Fecha
AE/CNMC/231/23 PLAN COMPLEMENTARIO EN BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD -MRR- . PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO 10/05/2023
AE/CNMC/230/23 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE CANTABRIA Exenta UE 3.500.000,00 € GOBIERNO DE CANTABRIA 10/05/2023
AE/CNMC/229/23 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA 2023. PAÍS VASCO Exenta UE GOBIERNO VASCO - CONSEJERÍA DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 10/05/2023
AE/CNMC/228/23 SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN EL PERÍODO 2023-2029. NAVARRA Exenta UE 280.000,00 € GOBIERNO DE NAVARRA 05/05/2023
AE/CNMC/227/23 REPOSICIÓN DE RESES COMO CONSECUENCIA DE SU SACRIFICIO EN APLICACIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS OFICIALES. CASTILLA Y LEÓN Exenta UE 1.500.000,00 € CONSEJERIA AGRICULTURA GANADERIA JUNTA CASTILLA-LEON 05/05/2023
AE/CNMC/226/23 RETIRADA DE RESIDUOS DE MATERIALES DE AISLAMIENTO Y DE LA CONSTRUCCIÓN QUE CONTENGAN AMIANTO. CATALUÑA Exenta UE AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA 05/05/2023
AE/CNMC/225/23 REHABILITACIÓN RESIDENCIAL EN TORREJÓN DE ARDOZ -MRR- . MADRID Exenta UE COMUNIDAD DE MADRID 05/05/2023
AE/CNMC/224/23 AYUDAS A ACTUACIONES DE FORTALECIMIENTO INDUSTRIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DENTRO DEL PERTE AGROALIMENTARIO -MRR- Exenta UE MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 05/05/2023
AE/CNMC/223/23 AYUDA A UNDENVI SL PARA LA FINANCIACIÓN DEL FESTIVAL ZEID FEST 2023. PAÍS VASCO Exenta UE 325.000,00 € DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 05/05/2023
AE/CNMC/222/23 PROYECTOS INNOVADORES CIUDADES SOSTENIBLES DEL PCTI EUSKADI 2030 Exenta UE GOBIERNO VASCO 05/05/2023